Önde gelen küresel ekonomi danışmanlık şirketi Cambridge Econometrics tarafından hazırlanan yeni bir rapor, başka bir petrol ve doğal gaz fiyat şoku durumunda istikrarlı fiyatların korunması için daha hızlı bir enerji dönüşümünün yaratabileceği farkı teyit ediyor.

Cambridge Econometrics, yenilenebilir enerjiye geçiş taahhüdünde bulunarak ekonominin gelecekteki petrol fiyat artışlarına karşı daha dirençli olacağını ortaya koyan raporunu bugün yayınladı. Petrol ve gaz fiyatlarında 1970’lerde yaşanan bir şokun tekrar yaşanması halinde, bunun küresel ekonomiye maliyetinin küresel GSYH‘nin yüzde 10’u ya da her zamanki gibi devam eden enerji politikaları altında 10 trilyon dolar olacağı tespit edildi.

Bunun yerine, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak için dünya yenilenebilir enerjiye yönelirse, bu küresel GSYH’ye 3,5 trilyon dolar veya tek bir yılda 555 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Bu tutar tüm ABD ekonomisinin yarısına karşılık geliyor.

Küresel ekonomi genelinde fiyat seviyelerini büyük ölçüde etkileyen 2022/23 enerji krizinin ışığında Cambridge Econometrics, 1970’lerde meydana gelene benzer bir enerji fiyat şokunun enflasyonist etkilerini yeniden gözden geçirdi.

Cambridge Econometrics, küresel makroekonomik model E3ME‘de bir simülasyon gerçekleştirerek, enerji dönüşümünün tüketici fiyatları üzerinde yaratabileceği farkı belirlemek için 2024-2040 yılları arasındaki makroekonomik sonuçları her zamanki gibi bir senaryo ile 1,5°C senaryosunda değerlendirdi.

Analiz, 1970’lerde görülen ölçekte bir petrol ve gaz fiyat şokunun önümüzdeki on yıl içinde meydana gelmesi halinde, 2040 yılına kadar küresel ekonomiden 10 trilyon dolara kadar bir miktarın silineceğini ortaya koydu. Bu rakam, yenilenebilir enerji üretiminin 1.5°C sıcaklık hedefleriyle uyumlu olacak şekilde hızlandırılması halinde 6.5 trilyon dolara düşecek.

Baş Ekonomist ve raporun yazarlarından Ha Bui, “İklim eylemini mevcut yörüngesinde bırakmak, bir şok durumunda ekonomiden bir yılda 555 milyar dolar silecektir, bu da ABD ekonomisinin neredeyse yarısı kadardır” yorumunda bulundu. Bui ayrıca şunları dile getirdi:

“Etkiler daha küçüktür, çünkü 1,5°C senaryosunda daha güçlü karbonsuzlaştırma politikaları fosil yakıtlara daha az bağımlılıkla sonuçlanır ve bu da fiyat şoklarına maruz kalmayı azaltır.”

Cambridge Econometrics’in bulgularına göre:

  • 1970’ler ölçeğinde bir fiyat şoku, hem enerji hem de enerji dışı tüketim için tüketiciler için kalıcı olarak daha yüksek fiyat seviyelerine yol açacak.
  • Bu şokun GSYH ve istihdam üzerinde olumsuz etkileri olacak ve bu etkiler, fosil yakıtlara olan bağımlılığın daha düşük olması nedeniyle, olağan senaryoda 1,5°C senaryosuna kıyasla daha şiddetli olacak.
  • Enerji sisteminin daha hızlı bir şekilde karbonsuzlaştırılması, petrol ve gaz fiyat şoklarından kaynaklanan potansiyel genel fiyat artışlarını küresel düzeyde ortalama yarıya yakın oranda sınırlayabilir.
  • Bu aynı zamanda, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjideki payı arttığında, şokun ardından fiyat seviyelerindeki kalıcı artışların daha az olacağı anlamına geliyor.

Bui, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine bugünden yatırım yapmak, hem kısa hem de uzun vadede gelecekteki petrol ve gaz fiyat şoklarının olumsuz etkilerini sınırlamaya yardımcı olacak ve küresel ekonomiyi bu tür şoklara karşı daha dirençli hale getirecektir” dedi.

Kaynak Yeşil gazete

Bir Cevap Yazın