Ekoloji Haberler

[MİTİNG ve YÜRÜYÜŞ – 06 Kasım 2022] MUĞLA’DA YAŞAM ALANLARIMIZI SAVUNUYORUZ

Muğla Çevre Platformunun Muğla’da artan saldırılara karşı Yaşam Alanlarımızı Savunmak üzere Muğla’daki tüm demokrasi güçlerine hep birlikte ortak bir miting yapma çağrısı karşılığını buluyor.

İlk çağrıcılarla yapılan toplantılar sonucu Muğla’daki ve yakın çevredeki demokrasi güçleri,  yaşam ve hak savunucuları ile ortak bir Miting Organizasyon Grubu oluşturuldu. o6 Kasım 2022’de Açık Oto Pazarında düzenlenmesi planlanan miting hazırlıkları için kurulan bu Organizasyon Grubu yeni katılımcılarla sürekli olarak çoğalıyor, genişliyor. Miting Çağrısının da yeni destekçilerle, yeni katılımcılarla sürekli olarak çoğalması planlanıyor. Şu anda aralarında Sendikalar, Meslek Örgütleri, Demokratik Kitle Örgütleri, Ekoloji Örgütleri ve Siyasi Parti temsilcileri olmak üzere  50 örgüt-girişim bu mitingin çağrısını 21.10.2022’de  Muğla KESK – Kamu Emekçileri Sendikası Muğla İl Binasında yaptı. Çağrıcılar arasında MUÇEP dışında Akdeniz Yeşilleri Derneği, Sandrası Koruma Platformu, Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği, Muğla Çevre Geliştirme Derneği ya da GEY-Der vb. gibi birçok ekoloji örgütü ve yine aralarında  Mühendis ve Mimar Odalarını temsilen Elektrik Mühendisleri Odası, hukukçuları temsilen Çağdaş Avukatlar Grubu, CHP il ve ilçe örgütleri,  HDP-TİP-EMEP-Yeşil S0l Parti-SYKP-Memleket Partisi-Devrimci Parti’nin Muğla İl Örgütleri, Alevi örgütleri, birçok ilçenin kadın platformları-dernekleri, ilçe belediyelerindeki danışma meclisleri olarak çalışan Kent Konseyleri,  İkizköy direnişini sürdüren İkizköy Çevre Komitesi, Bayır’da Entegre Çimento Fabrikasına karşı mücadelelerini sürdüren Deştin Çevre Platformu, Marmaris’te Kızılbük’te Sinpaş’a karşı çevre mücadelesini sürdüren Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi, Köyceğiz’den, Sandras’tan Bodrum’a, Datça’ya kadar bir çok çevre platformu ve Kent Konseyleri de destek veriyor. Muğla’da saldırılar, denizden ormanlara, kıyılardan akarsulara her doğal varlığa, her ortak yaşam alanına saldırılar katmerleşerek sürüyor.  Ortak yaşam alanlarına karşı girişilen bu saldırılara karşı dernekler, sendikalar, platformlar, partiler hep birlikte yaşam alanlarını savunacaklarını haykırarak alanlara çıkacakları bu mitingi bekliyor. Bu örgütler ortaklaşa yazılan çağrı metnine  ya imzacı ya da destekçi olarak katılıyor. Muğla dışında Ekoloji Birliğiİklim Adaleti Koalisyonu gibi Türkiye çapındaki örgütlenmeler de yaşam alanlarının savunulması için bu mitingi desteklediklerini açıkladı. Mitinge Avdan Çevre Platformu gibi Denizli’den, Aydın’dan, Uşak’tan ve Ege-Çep gibi İzmir’den çevre ve ekoloji dernekleri de desteklerini ve mitinge katılacaklarını belirtiyorlar…

Birlikte kaleme alınan bildirinin okunmasından önce Mitingin yapılacağını bildiren çağrıcılar şu açıklamayı yaptı:

Değerli Basın Temsilcileri,
Bugün (21.10.2022), buradan toplandığımız KESK’in Muğla İl Binasından, Muğla ve yakın çevresinde konuşlanmış olan 50 (içlerinde Ekoloji Örgütü ya da Girişimi, Sendikalar, Meslek Kuruluşları, Sosyal Hak Örgütleri ve Siyasi Partilerin de olduğu)  örgütü temsilen tüm Muğlalıları, 6 Kasım 2022 Pazar günü yapmayı planladığımız “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz Muğla Mitingi”mize çağırıyoruz. Bugün bu çağrıyı yapan örgütlere her gün yenileri de ekleniyor. Yaşam alanlarını savunmak üzere katkı vermek isteyen her kurumu, her girişimi aşağıdaki ortak imzalı çağrı metnimize imza ve destek vermeye davet ediyoruz. Çoğalmakta olan bu çağrıcılarla birlikte Valiliğe gecikmeden Miting Başvurumuzu da yapacağız ve miting çalışmalarımıza başlayacağız.
Bu vesileyle bir kez daha tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek insanlarını, yaşam ve hak savunucularını, emekçileri, işsizleri, kadınları, gençleri, yaşlıları, tüm yaşam alanlarından ve/veya haklarından edilmişleri, yaşam alanlarını ve haklarını kaybetme korkusuyla yaşayan hemşehrilerimizi  6 Kasım’da planladığımız yaşam alanlarımızı savunuyoruz miting ve yürüyüşümüze çağırıyoruz.
Çağrı Metnimiz daha birçok yeni imzacılara da gönderilmiştir, hergün yeni imzalar gelmektedir ve yeni imzacılar da eklenecektir. Aşağıda okuyacağımız çağrı metnimiz yaşam alanlarını ve haklarını kaybetmek istemeyen herkese açıktır ve şimdilik imzacı kuruluşları gösterir listemiz de eklidir:

Yaşam Alanlarımız Müştereklerimizdir
Sadece Muğla’ya değil, tüm gezegene zarar veren termik santraller; köylerimizi, zeytinlikleri yutan kömür ocakları; ekili toprağı mahveden çimento fabrikaları; denizlerimizi çalacağından kuşku duymadığımız büyük yat limanları; milli parklara, sulak alanlara, akarsu yataklarına, sahillere yapılan binlerce-onbinlerce hanelik yeni beton inşaatlar; işgal edilen kıyılar; deşarj projeleriyle kirletilen denizler; pet şişelerde metalaştırılan içme suları ve daha neler neler…

Bir yanda bu projelerle zenginleştikçe zenginleşen para babaları, öbür yanda ekmeğinden, suyundan, toprağından, denizinden, kıyısından, ormanından olan işçi, köylü tüm emekçiler; kadınlar, gençler, yaşlılar, tüm vatandaşlar…
Tüm canlılarla birlikte soluduğumuz havadan; yine birlikte yaşadığımız, ektiğimiz-diktiğimiz topraktan; ormanlardan, geçim kaynağımız zeytinliklerden; tüm canlıların yaşam kaynağı akarsulardan, göllerden; hergün biraz daha çekilen yer altı sularından; yosunlarlarıyla-balıklarlarıyla paylaştığımız denize, kıyılara varıncaya kadar bütün ortak yaşam alanlarımız, müştereklerimiz saldırı altında…

Sadece Muğla değil, tüm Türkiye, tüm gezegen tehdit altında…

Gezegenimiz ekolojik bir kriz yaşıyor. Bu kriz, toplumsal, ideolojik, politik, kültürel ve ekonomik krizden bağımsız değil. Bu kriz, kalkınmacı ve endüstriyel kapitalist sistemin sonucu. Bu sistem, insana, suya, toprağa, havaya düşman!

Şairin dediği gibi:
Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim
Akar suyun
Meyve çağında ağacın
Serpilip gelişen hayatın düşmanı…

Ülkemizde bugüne kadar sermayeden yana uygulanan politikalar nedeniyle doğal ve kültürel varlıklar talan edildi ve rant aracı haline getirildi. Kentler betonlaştırıldı, kentsel dönüşüm adı altında yağmalandı. Havamız, suyumuz, toprağımız metalaştırıldı, ticarileştirildi. Tarım çökertildi ve gıda egemenliği şirketlerin eline geçti. Kır-kent ayrımı iyice körüklendi. Kırlar boşaldı. İstisnalar hariç, devletin sunduğu “hizmetler”de halkın yararı değil, şirketlerin çıkarı, daha fazla rant gözetildi. Çılgın projelerle, termik santrallerle, altın madenciliği ile, JES’lerle, RES’ler, GES’lerle, Yeşil Yol ile, deniz dolguları ile, sanayi yatırımları ile, kırlar ve kentler, ovalar, yaylalar, tarım alanları, yeraltı ve yerüstü suları kirlendi ve zehirlendi.

Ege’den Doğu’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e çok yönlü bir ekolojik talan, yağma var… Kentimizde sahiller, koylar, deniz, ormanlar, doğal sit alanları, kültürel ve tarihi zenginlikler satışa çıkarılmış, ormanlarımızın onda birini yangınlarla kaybetmemişiz gibi turizm tahsisleri ve madencilik faaliyetleri ile kalanı da yok edilmek isteniyor. Bu iktidar, Muğla coğrafyasının yüzde 59’unu madenlere ruhsat alanı olarak tahsis etti. Kömürlü üç termik santralle sürekli zehirlenen Muğla’da kömür ocakları, mermer ocakları, taş ocakları, feldspat ocakları, kil ve kireçtaşı ocakları vb. her türlü madencilik faaliyeti ile sadece doğa değil, yerleşim alanları da bir bir yok ediliyor. Bu ekolojik talana karşı Bodrum’da, Köyceğiz’de Sandras’ta, Milas’ta Tuzla’da, Göcek’te, Ortaca’da, Datça’da, Gökova’da, Yatağan’da, Marmaris’te Kızılbük’te, Bayır’da Deştin’te, Akbelen’de… Denizli’de Avdan’da, Uşak’ta, Aydın’da, İzmir’de Çeşme’de, Kazdağları’nda, İstanbul’da, Sinop’ta, İkizdere’de, İliç’te, Mersin’de, Dersim’de, Şırnak’ta Cudi’de… bütün Muğla ve bütün yurtta meyve çağında ağacı, serpilip gelişen hayatı savunmak için mücadelemiz sürüyor.

Ekoloji krizine karşı mücadeleyi büyütmek üzere 6 Kasım’da tüm Muğlalıları ve çevre illerden tüm yaşam savunucularını, doğaya ve insana duyarlı tüm kurum ve kuruluşları, toprağına, suyuna, havasına sahip çıkan anlayışın yanında olmaya, destek vermeye, tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmaya, Türkiye’de ve Dünya’da ekolojik yıkıma izin veren politikalara ‘dur’ demek üzere, Muğla’ya Yaşam Alanlarımızı Savunmaya çağırıyoruz.

Yürüyüş ve Miting için:
Tarih: 06 Kasım 2022 sa: 11:00
Miting Alanı: Açık Oto Pazarı
Mehmet Ali Eren Parkından miting alanına yürünecektir…

İmzacılar (22.10 itibarı ile çağrı halen imzacılara açıktır):

Çağrıcılar/Destekçiler Listesi 

1DİSK Muğla
2TMMOB – Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
(EMO Muğla İl Temsilciliği Denizli Şubeye bağlı)
3Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu
  
4HDK Muğla İl Meclisi
5Muğla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
6Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi
7Datça Demokrasi Platformu
8 KESK – Eğitim-Sen – Köyceğiz
  
9Ekoloji Birliği
10İklim Adaleti Koalisyonu
11Ege Çevre Platformu
12İkizköy Çevre Komitesi
13Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi
14Marmaris Kent Konseyi
15Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
16 Sandrası Koruma Platformu
17Akdeniz Yeşilleri Derneği
18Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği
19Datça Kent Konseyi
20Güllük Körfezi Koruma Platformu
21Muğla Çevre Geliştirme Derneği
22Muğla Çevre Platformu
23Deştin Çevre Platformu
24Bayır Çevre Komitesi
25Büyük Menderes İnisiyatifi
  
26Bodrum Kadın Platformu
27Datça Kadın Platformu
28Gökova Akyaka Kadın Dayanışması
29Karya Kadın Derneği
30Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
31Menteşe Kadın Platformu
  
322017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi
33Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği
34Akyaka Kültür ve Sanat Derneği
35Slow Food Gökova Birliği
36Slow Food Bodrum Yaveş Gari Birliği
37İdyma Çağdaş Sanat Derneği
  
38 CHP Muğla İl Örgütü
39CHP Datça İlçe Örgütü
40CHP Ula İlçe Örgütü
41CHP Menteşe İlçe Örgütü
42CHP Köyceğiz İlçe Örgütü
43Devrimci Parti Muğla İl Örgütü
44EMEP Muğla İl Örgütü
45HDP Muğla İl Örgütü
46Memleket Partisi Muğla İl Örgütü
47Memleket Partisi Menteşe İlçe Örgütü
48TİP Muğla İl Örgütü
49SYKP Muğla İl Örgütü
50Yeşil Sol P. Muğla İl Örgütü
  
  

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir