Ana Sayfa Ekoloji Sivas’taki Gökpınar Gölü’ndeki yapılaşma kararı mahkeme kararıyla durduruldu

Sivas’taki Gökpınar Gölü’ndeki yapılaşma kararı mahkeme kararıyla durduruldu

0
Sivas’taki Gökpınar Gölü’ndeki yapılaşma kararı mahkeme kararıyla durduruldu

Yargı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu, doğa harikası Gökpınar Gölü’nde yapılaşmaya yol açacak plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Gökpınar Gölü’nü Koruma Platformu ve Gürünlü aydınların bu kararın verilmesinin arkasında yatan özverili mücadelesi takdire şayandır” dedi.

Sivas Gökpınar Gölü’nü yapılaşmaya açacak Sivas İl Genel Meclisi’nin 09.10.2020 tarih ve 133 sayılı kararı ile onanan Gürün Gökpınar Gölü  2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın yürütmesine ilişkin dava konusu işlemler, telafisi mümkün olmayan zarara yol açacağı gerekçesiyle Sivas İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Telafisi mümkün değil

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Gökpınar Gölü Havzası doğal güzelliği, tarihi ve arkeolojik değerleri açısından ender rastlanan coğrafi yapısıyla biriciktir. Bu karar doğal güzelliğe ile alüvyon birikimi ile beraber aynı zamanda doğal kaynaklar üzerinden oluşmuş özel bir gölde, telafisi mümkün olmayan zarar verilme aşamasında hepimize nefes olmuştur. Gökpınar Gölü’nü Koruma Platformu ve Gürünlü aydınların bu kararın verilmesinin arkasında yatan özverili mücadelesi takdire şayandır” dedi.

“Sivas il özel idaresi hakkında işlem yapılmalı”

 Tezcan Karakuş Candan şöyle devam etti:

“Sivas İl Özel İdaresi planları hazırlarken, kurumların görüşlerini dikkate almayarak,  derinliği 17-20 metreyi bulan, yaslandığı kayaların dibinden ve yer yer tabandan kaynayan ve iki  parçadan oluşan, dipten kaynayan su ile beslenen  doğal bir akvaryum görünümünde olan Gökpınar Gölü’ne zarar vermiştir. Gökpınar Gölü’nün doğal sit alanı ilan edilmesi sürecinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Sivas Valiliği’ne yazmış olduğu 03.07.2020 tarih ve 138051 sayılı yazıda; Gökpınar Gölü’nün göl ve çevresindeki faaliyetlerden dolayı tehdit altında olduğu, tehdit eden faktörlerin ivedi bir şekilde kontrol altına alınması, alanın korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından alanın planlanan ‘Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’ kapsamında değerlendirilip Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmasına karar verildiği, yapılacak olan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi ve sonrasındaki tescil aşamaları sürecinde alanın doğal yapısına etki edecek herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiği ifade edilmiştir. Nitekim sonrasında Gökpınar Gölü  ‘Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilmiş ve Kesin Korunacak Hassas alan olarak ilan edilmiştir. Buna rağmen bakanlığın uyarılarını yerine getirmek yerine, yapılaşma sürecinin önünü açan Sivas İl Özel İdaresi başına buyruk davranmıştır. Mahkemede bilirkişi incelemesinden sonra, Göle telafisi mümkün olmayan zararlar verileceği gerekçesiyle, planın yürütmesini durdurmuştur. Sivas il özel idaresine bu kararı bildirerek yürütmesi durdurulan plan kapsamında yapılan her türlü inşai faaliyetin durdurulmasını ve bu yapıların göle zarar vermeden kaldırılmasını talep edeceğiz. Plan acilen iptal edilmeli, Sivas il Özel İdaresi hakkında görevi kötüye kullanmaktan işlem yapılmalıdır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here