2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine bazı notlar- Mustafa Durmuş

4,5 trilyon TL’lik yani milli gelirimizin yaklaşık dörtte birine denk düşen bir devlet bütçesi elbette çok daha ayrıntılı bir analiz ve değerlendirmeyi hak ediyor. Bu yüzden, önceki yıllarda yaptığımız gibi, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifini önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bir biçimde ele alacak ve okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağız. Ancak Meclis Bütçe Plan Komisyonu’nun ilk toplantılarını …