SAHİ, BİZ NEDEN VERGİ ÖDÜYORUZ?- Mustafa Durmuş

Dün Meclis’te, özellikle de İç İşleri ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığıbütçeleri görüşülürken, çok gerilimli bir gün yaşandı. Meclis’in seçilmişmilletvekillerinin bütçe hakkı engellendi.Oysa aşağıdaki ödenek tahsisatına bakıldığında, bütçe ödeneklerininyaklaşık yüzde 21’ini aşağıdaki bakanlıkların ya da kurumlarınkullandığını görüyoruz.Bu kurumlar, başta çocuklarımız, kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzeremilyonlarca insanımızın güvenliğinden ve gelişiminden sorumlu olmasıgereken kurumlar.Özetle:2023 Yılı Merkez Yönetim Bütçesinde: …