Avrupa Yeşiller Partisi : Güvencesiz işçilerinin sosyo-ekonomik korumasını garanti edelim

Telgraf Özel Haber: Avrupa Yeşiller Partisi, platform çalışmasının sosyal ve ekonomik sonuçlarının ana hatlarını tanımlıyor ve güvencesiz işçileri işçi olarak tanıyor, sosyal korumaya, yaşam boyu öğrenmeye ve sendikalaşma hakkına erişim sağlayan yeterli ve insana yakışır çalışma koşulları talep ediyor. Güvencesiz çalışmalar, ağırlıklı olarak yaratıcı sektörde uzun süredir var. Yaratıcı sektörde hala temsil, refah ve haklar …