Bilinç Dışı ve Empati Duygusu- Nazım Ilgar AKANSEL

İnsan, diğer biyolojik evrimi geçiren türlerden, canlılardan; gelişmiş zihin, bilinç yapısıyla ayrılır. İnsan; primitif, ilkel toplumlarla gözle görülür bir şekilde zihinsel bir devrim yaşamıştır. Öncesinde temel gereksinimlerini karşılamakla yetinen insanoğlu, gelişmiş organizasyon yapısıyla bilinç dışından bilince, zihinsel evrime, kültürel devrime uzana bir tarihe tanıklık etmiştir. Zihin gücüyle diğer türlerden ayrışmaya başlayan insanoğlu; normatif bir sistem …