Yeni çalışma biçimi: Dijital platformlar – Hüseyin Çağlar

Çalışma yaşamı, son yıllarda büyük bir değişim sürecine girmiştir. Esnek ve güvencesiz istihdamın yaygınlaşması yanısıra özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan yeni çalışma modellerinden biri olan dijital platformlar ve bu platformlarda çalışanlar “işyeri” ve “işçi sınıfı” tanımında uzun zamandır yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. İnternetin rolü hayatımızın her alanında olduğu gibi, çalışma yaşamında da …