Demokratik katılımcı bir halk bütçesine ihtiyacımız var-Mustafa Durmuş

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, ülkede ekonomik krizin iyice derinleştiği, işsizliğin, yoksulluğun ve gelir dağılımı adaletsizliğinin hızla arttığı, bu durumun da toplumsal muhalefetin yükselmesine ve iktidar blokunu oluşturan partilerde hızlı bir oy kaybına neden olduğu bir dönemde TBMM Plan ve  Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor. Ekonomik krizle birlikte iktidar blokunun krizi de derinleşiyor  İktidar blokunun ısrarla uyguladığı, …