Türk Tabipleri Birliği (TTB): 2017 yılından bu yana şehir hastanelerine yapılan ödemelerin hatalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Denetim Raporu’na göre 2017 yılından bu yana şehir hastanelerine yapılan ödemelerin hatalı muhasebeleştirildiğini belirtti ve “Hatalar hakkında yargılama yapılması zorunlu” açıklamasını yaptı. TTB’den yapılan yazılı açıklamada ayrıca, sağlık çalışanlarının emekleri ile elde edilen döner sermaye kaynağının ancak üçte birinin idareciler de dahil olmak üzere sağlık çalışanlarına …