İktidarın “yeni ekonomi politikası” ne kadar yeni, ne kadar rasyonel?- 2:Aşırı Isınmış Bir Ekonomi (Temmuz 2020 -2023)- Mustafa Durmuş

Bir önceki yazımızda ele aldığımız gelişmeler tek başına para arzındaki artışla sağlanmıyor, bunun yanı sıra piyasadaki kredi hacminin de genişlemesi gerekiyor. Nitekim uygulamada, para arzına paralel bir biçimde piyasadaki kredi hacmi de genişliyor ya da daralıyor. Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi, Türkiye’de para arzının hızla arttığı dönemlerde krediler de paralel bir biçimde hızla arttı. Tablo: …