Kısa vadeli dış borçlarda Merkez Bankası’nın artan rolü bize ne söylüyor?- Mustafa Durmuş

Bu yılın ilk 10 aylık Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri geçen hafta açıklandı. Kısa vadeli dış borç stoku, “herhangi bir tarih itibarıyla kullanımı gerçekleştirilmiş olan ve bir ekonomide yerleşik kişilerin yerleşik olmayanlara borçlu olduğu; kullanım tarihinden itibaren 1 yıl içinde anapara ve/veya faiz ödemesi/ödemeleri yapılmasını gerektiren cari, şartlı olmayan yükümlülüklerin bakiyesi” (1) olarak tanımlanıyor. …