VİDEO| Validebağ direniyor

Telgraf Haber:

Validebağ Savunması’ndan yapılan açıklamada, “Yürütmeyi durdurma kararı, Validebağ Korusu ve çeperindeki 75. Yıl Parkı ile Marmara Üniversitesi mülkiyetindeki yeşil alanları kapsayan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı için alınmıştır. Bu olumlu karara rağmen Validebağlılar Koru’da nöbete hala devam etmekteler. Çünkü iktidarın Koru üzerindeki rant projeleri devam etmektedir” denildi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Validebağ Korusu’na ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın yürütmesini durdurdu. Ancak Validebağlılar ihale ve proje iptal edilene kadar koruda başlattıkları nöbet eylemine devam etme kararı aldı. 

Validebağ Savunması’ndan yapılan açıklamada, yürütmeyi durdurma kararının Üsküdar Belediyesi’nin mevcut “Validebağ Korusu Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi” ile ilgili olduğu yanlış algısına yol açtığı belirtilerek, “Yürütmeyi durdurma kararı, Validebağ Korusu ve çeperindeki 75. Yıl Parkı ile Marmara Üniversitesi mülkiyetindeki yeşil alanları kapsayan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı için alınmıştır” denildi. 

İBB 2018 YILINDA KORUYA MİLLET BAHÇESİ YAPMAK ÜZERE PROJE HAZIRLADI

Validebağ Savunması’ndan Gaye Bulut’un okuduğu açıklamada, “Bu haberi anlamak için 2 yıl öncesine bakmalıyız” denilerek, şu bilgilere yer verildi:

“2018 yılında İBB, Validebağ Korusu’na millet bahçesi yapmak üzere bir proje hazırladı. Bu proje 354 bin metrekare büyüklüğündeki Validebağ Korusu’nun Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığına tahsisli kısımları dışındaki 261 bin metrekarelik alanı kapsıyordu. Proje, İstanbul 1. Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 16.08.2018 tarih, 1190 sayılı karar ile ve 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.09.2018 tarih ve 5011 sayılı kararı ile onaylandı. Validebağ Gönüllüleri Derneği tarafından projenin iptali için dava açıldı. Bilirkişi, özetle bu projenin Koru’daki ekosistemin sonunu getireceğini ve Koru’yu bir park seviyesine indireceğini belirten raporunu Nisan 2021’de yayınladı. Bugün bu davada 6. İdare Mahkemesi bilirkişi raporuna uyumlu bir şekilde, projenin hukuka aykırı olduğunu, uygulanması halinde geri dönüşü mümkün olmayan zararlar doğacağını belirterek Koru’da millet bahçesi yapılması projesinin durdurulması kararını aldı.”

“KORU İÇİN YENİ BİR YOK EDİŞ PROJESİDİR”

Açıklamada, Millet Bahçesi ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yönelik yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen korudaki nöbete devam edileceği bildirilerek, “Çünkü iktidarın koru üzerindeki rant projeleri devam etmektedir” denildi.

Validebağ Savunması’ndan yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) tahsis edilen ve Millet Bahçesi yapılmasına karar verilen 261 bin metrekarelik alanı, ‘temizlik, bakım ve güvenlik’ hizmetlerinin sağlanması amacıyla 26 Mart 2020’de Üsküdar Belediyesi’ne tahsis ettiği bildirilerek, süreçle ilgili şunlar söylendi:

“Validebağlılar iki yıldır bir yandan broşür dağıtarak, pankart ve afişler asarak, seminerler düzenleyerek bu millet bahçesi projesinin Üsküdar Belediyesi tarafından uygulanmasını önlemek üzere mücadele ettiler. Bunun üzerine 3 Haziran’da Üsküdar Belediyesi “Validebağ Korusu Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi” yapacağını ilan etti. Belediye projenin içeriğini açıklamasa da yapılan ihale ile Koru’ya 88 bin metrekare rulo çim döşeyeceği öğrenilmiş ve alanda nöbete başlanmıştır. Otlar biçilerek kelebekten kuşa pek çok canlıya yaşam alanı olan mikro ekosistem yok edilecek, ekosistem zinciri kopacak ve hafriyat yapılarak sulama boruları, pompalar döşenecek, üzerine yayılacak rulo çimler sonrasında zirai ilaçlama ile alanın kalan doğal unsurlarına da zarar verilecektir. Özetle bu yeni proje adı gibi masum olmayıp koru için yeni bir yok ediş projesidir.”

“TEK YOL DEMOKRATİK KATILIMLA HAZIRLANACAK YENİ BİR PROJE”

Açıklamada, Validebağ Korusu’nu korumanın tek yolunun “Koru ekosistemi içerisinde var olan farklı türler üzerinde uzman olan orman mühendisleri, botanikçiler, yaban hayat uzmanları gibi farklı disiplinlerden bilim insanları ile yaşam alanı savunucusu yurttaşların, ilgili sivil toplum kuruluşlarının demokratik bir modelde katılımıyla hazırlanacak yeni bir Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” olduğu söylendi.

“23 YILLIK MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Validebağ Gönüllüleri’nden Şengül Kılıç ise daha önce koru için hazırlanan Millet Bahçesi Projesi’nin de iptal edildiğini hatırlatarak, “Validebağ Korusu’nda haklılığımızı iki kez daha kanıtladık. Validebağ Gönüllüleri olarak 23 yıldır sürdürdüğümüz haklı mücadelemize korunun ranta çevrilme emelleri tümüyle ortadan kaldırılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Kılıç, ihale sürecinin geçersizliğinin yürütmeyi durdurma kararıyla bir kez daha kanıtlandığına vurgu yaparak, “Ranta, talana hayır diyoruz. Burada halkın, mahallenin koruduğu bir koru vardır ve bu koru, koru olarak kalacaktır” diye konuştu.

“VALİDEBAĞ KORUSU, KORU OLARAK KALACAK”

Validebağ Gönüllüsü Kılıç, şöyle konuştu:

“Validebağ Korusu’nda haklılığımızı iki kez daha kanıtladık. 2018 yılında Validebağ Gönüllüleri Derneği’nin, Validebağ Korusu’nu Millet Bahçesi yapma projesini onaylayan koruma kurullarına karşı açtığımız iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İkincisi 20 Mayıs 2018’de yürütmeye giren Validebağ Korusu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın aleyhine açtığımız iptal davasında da yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Böylece baştan beri hukuksuz olan Üsküdar Belediyesi’nin ihale sürecinin geçersizliği, bu yürütmeyi durdurma kararları ile birlikte bir kez daha kanıtlanmıştır. Validebağ Gönüllüleri olarak 23 yıldır sürdürdüğümüz haklı mücadelemize korunun ranta çevrilme emellerinin tümüyle ortadan kaldırılıncaya kadar haklı mücadelemizde kararlılıkla devam edeceğiz.

Validebağ Korusu, koru olarak kalacak. Validebağ Korusu’na dokunamayacaksınız. Validebağ Korusu’nda emellerinizi gerçekleştiremeyeceksiniz. Ranta, talana hayır diyoruz. Burada halkın, mahallenin koruduğu bir koru vardır ve bu koru, koru olarak kalacaktır.”

200 yıllık Validebağ Korusu’nu millet bahçesi yapmak için kuş ve ağaç türü az gösterilmiş

İstanbul’da Validebağ Korusu’na yapılmak istenen millet bahçesinin Osmanlı döneminden kalma tarihi koruyu çökertip, yok edeceği belirtiliyor. Davalık olan millet bahçesi projesini inceleyen bilirkişi heyeti, hazırladığı raporunda korudaki korunması gereken ağaçlar için eksik sayı verildiğini ortaya koydu. Koruda yaşayan kuş çeşitlerinin de gizlenmesi millet bahçesi projesi adı altında Validebağ Korusu’nda büyük bir doğa katliamına hazırlık yapıldığına …