Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Anayasa Mahkemesi’nde görülen kapatma davasının, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde sonuçlanma olasılığına karşı izlenecek yol haritasını belirllemesinden sonra YEŞİL SOL PARTİ ülke gündeminde en çok tartışılan parti oldu.

Bu nedenle partinin kitleler tarafından tanınmasına katkı sunmak amaçı ile parti merkez yönetim kurulunun 10. yıl değerlendirmesi, seçimlere katılma hakkı ile ilgili yayınladığı açıklamalarını ve YEŞİLLER VE SOL GELEÇEK PARTİSİ PROĞRAMATİK METİNİ yayınlıyoruz.

Yeşil Sol Parti 10. yıl kutlamaları nedeni ile MYK yayınladığı açıklama

Yeşil Sol Parti olarak 2012 yılının 25 Kasım’ında, yeni bir yaşam ve gelecek için ekolojik, özgürlükçü, eşitlikçi ve dayanışmacı bir toplumun kurulması hedefiyle yola çıktık. Bu uğurda, politik sorumluluklarımızı, çoğulcu ve katılımcı bir mücadele anlayışını esas alarak şekillendirdik. Partimiz insan haklarını hiçbir ayrımcılığa yer vermeyecek şekilde savunur; doğanın ve tüm canlıların haklarını eşit şekilde gözetir.

Militarizme karşı, hep emekten ve toplumsal adaletten yana mücadele yürüten, ekolojist, barışçı ve demokratik bir siyasi parti olduk. İnsanın, emeğin ve doğanın sömürülmediği, tüm insanların onurlu, özgür ve mutlu bir hayat kurabilecekleri bir toplumsal düzeni ile gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaç edindik. Kendi kaderine ve geleceğine sahip çıkan insanların demokrasi ve sosyal haklar için mücadele vererek dünyayı değiştirdiği, emeğine, diline, kimliğine, kültürüne, inancına ve ekosisteme sahip çıktığı, hayatın her alanında şiddetin ortadan kaldırıldığı, barış içinde bir dünya özlemi içindeyiz ve on yıldır bunun için mücadele ediyoruz.

Emek hareketinin, inançları, etnik kimlikleri ve kültürleri nedeniyle baskı ve ayrımcılığa uğrayanların, kadının özgürleşmesi, LGBTİ+, gençlik, çocuk, engelli hakları ve nükleer karşıtı hareketlerin, insan hakları, düşünce özgürlüğü, barış ve hayvan hakları savunucularının düşünce, öneri, birikim ve mücadelelerine sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz.

“Hep birlikte mücadelede kararlıyız”

Onuncu kuruluş yılımızda, AKP-MHP eksenindeki iktidar bloğunun doğayı tahrip eden, baskıcı, çatışmacı ve güvenlikçi politikalarının kadınlar, Kürtler ve Aleviler başta olmak üzere tüm toplumu mağdur ettiğinin ve bu hedeflerimizi daha da vaz geçilmez hale getirdiğinin farkındayız.

Yaklaşan seçimlere kadar geçecek süre içinde AKP-MHP koalisyonunun her türlü baskı, gerilim ve çatışmacı politikayı kullanarak seçimleri lehine çevirmeyi hedeflediği açıkça görülüyor. Sandıklara istedikleri müdahaleyi yapabilecekleri, kaotik ve çatışmalı bir ortam yaratma adımlarına, yurt içi ve yurt dışında başladılar bile.

Son dönemde uygulamaya sokulan çatışmacı ve güvenlikçi politikalara Millet İttifakının da desteğini alan iktidarın, bu politikaları daha da tırmandıracağı apaçık ortada. Hedef, toplumsal muhalefeti bölmek, Kürt halkını yalnızlaştırmak ve seçimleri kazanarak çok daha baskıcı ve otoriter bir dönemin önünü açmaktır. Buna izin verilemeyeceği gibi böylesi bir dönemde emek ve demokrasiden yana güçlerin ortaya koyacağı tutum belirleyici olacaktır.

Yeşil Sol, toplumsal muhalefet güçlerinin birlikte davranarak, bu süreçte sandıkta ve alanlarda en güçlü şekilde var olmasını sağlamak için üzerine düşeni yapmakta kararlıdır.

Buradayız, birlikte kazanacağız.

Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu

YSK tarafından açıklanan seçime girecek partiler arasında yer YEŞİL SOL PARTİ’NİN AÇIKLAMASINDAN SONRA MYK AÇIKLAMASI:

22 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız 3.Olağan Konferansımızda aldığımız ‘Seçime girme yeterliliği düzeyinde örgütlenme’ kararı üzerine yürüttüğümüz örgütlenme çalışmaları sonucu Partimiz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde YSK tarafından açıklanan seçime girecek partiler arasında yer almıştır.

Partimizin 48 il 212 ilçe örgütüne ulaşarak bu başarıyı kazanmasında emeği, katkısı olan tüm üyelerimize, dayanışma gösteren tüm kurum ve bireylere tekrar teşekkür ediyoruz.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin ortak geleceğimiz açısından öneminin ve sorumluluğumuzun farkında olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Emeğin, barışın, demokrasinin ve ekolojik yaşamın egemen olduğu bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz.

11 Mart 2023

Merkez Yürütme Kurulu

YEŞİLLER VE SOL GELEÇEK PARTİSİ KURULUŞUNDA YAYINLADIĞI PROĞRAMATİK METİN

Bir Cevap Yazın