Haberler

AKP’nin torba kanunu ile OHAL rejimi uzatıldı

TELGRAF HABER:

TBMM’de 17 buçuk saatlik mesainin ardından AKP’nin torba kanun teklifi kabul edildi. “Terörle mücadele” kapsamında gözaltı sürelerinin 12 güne kadar uzatılması ve kamu görevlilerinin uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi uygulamaların süresi 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara getirilen 3-6 yıllık hapis cezası da 1 Ocak 2022 tarihine kadar uygulanmayacak. 

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında dün saat 14.00’de toplandı. Genel Kurul’da 17 buçuk saatlik çalışmanın ardından bu sabah 07.30’da ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi. Teklif, Genel Kurul’da 61 ret oyuna karşılık AKP ve MHP’den gelen 265 oyla kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanunla önemli düzenlemeler yapıldı.

BAZI OHAL YETKİLERİ 1 YIL UZATILDI

Üç madde ile OHAL sonrası getirilen bazı uygulamalar uzatıldı. “Terörle mücadele” kapsamında gözaltı sürelerinin 12 güne kadar uzatılması ve kamu görevlilerinin uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi uygulamaların süresi 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Teklifin ilk halinde 3 yıl olan süre geleen tepkiler üzerine 1 yıla düşürülmüştü. Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF’nin kayyım olarak atanmasına ilişkin hükümde ise süre kısıtlamasına gidilmedi. Bu hüküm 31 Temmuz 2021’den itibaren üç yıl daha uzatıldı.

YETKİSİZ TÜTÜN CEZASI 1 OCAK 2022’YE ERTELENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen 3-6 yıllık hapis cezası 1 Ocak 2022 tarihine kadar uygulanmayacak.

TÜİK, ‘ÖZEL BÜTÇELİ İDARE’ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘özel bütçeli diğer idareler’ bölümünde yer aldı. Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılacak. Kurum personelinin mali haklarının mevcut haliyle devamının sağlanması için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de gerekli değişiklik yapılacak.

Kanunla yapılan diğer değişiklikler ise şöyle:

GÜVENLİK KORUCUSUNA ASGARİ ÜCRET MAAŞI

*Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

*Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş protokol kapsamında eğitim alanlar yardımcı personel olarak çalışabilecek.

KAMBİYO FİRMASINA DENETİM

*Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ücret alma yetkisi verilecek.

ORMANA HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ

*Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilecek. İzin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olacak.

DEPREMZEDEYE YARDIM

*2020’de meydana gelen depremlerde, binaları zarar görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

*Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

*Sağlık Bakanlığı’nın, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkan veren ve süresi sona eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülecek.

*Üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı kaldırılacak. Kooperatifler Kanunu’nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırılacak.

*Rekabet Kurulu başkanı ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak.

*Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ile bu süre içinde soruşturmayı yürüten personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili daire başkan yardımcısı ile başkan yardımcısı, Rekabet Kurumu’ndan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak.

*Ticaret politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenecek.

ENGELLİ ERİŞİM EKSİKLİĞİNE İLAVE SÜRE

*Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, erişilebilirliğin sağlanabilmesi için gereken yükümlülüklerin, Covid-19 salgını nedeniyle yerine getirilememesi halinde, ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce süre verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine göre ilave süre imkanı sağlanacak.

*İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016’dan 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek.

İŞVERENE DESTEK

*Sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

KARŞILIKSIZ ÇEKE KOŞULLU AF

*Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan 2021’e kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

*Salgın nedeniyle ertelenen kooperatif genel kurul toplantıları için kooperatiflere ilave üç ay süre verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel kurullarını 31 Ekim 2021’e kadar yapacak.

*Bankalar dahil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye sürecini, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek.

ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN GÜMRÜK MUHAFAZA PERSONELİNE ÖDÜL

*Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza personeli ödüllendirilecek.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir