Haberler

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine usulsüz atama yapılmış!,

ETELGRAF HABER-

Sayıştay, Millî Eğitim Bakanlığı’na ilişkin 2020 raporunda, 2018 ve 2019 raporlarında olduğu gibi; ilçe milli eğitim müdürlüklerinde mevzuatta öngörülen atama şartlarını taşımayan kişilerin asaleten atandığı tespitine yer verdi.

Sayıştay’ın 2020 Millî Eğitim Bakanlığı raporunda; “İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına, öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılacağı hüküm altına alınmıştır” bilgisi verildi.

Yönetmelikte belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartların yanında; yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak şube müdürü kadrosuna atandıktan sonra en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olması gerektiğini, yönetmeliğin ilgili kısmının 18 Temmuz 2020’de “eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört  yıldan  az  olmamak  üzere  asaleten  görev  yapmış  ve  öğretmenlikte  adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır” şeklinde değiştirildiği anımsatıldı.

Sayıştay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Söz konusu yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdikten sonra yapılan ilçe milli eğitim müdürü atamaları mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak, yapılan incelemelerde; Yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmeden önce 2020 yılı içerisinde 49 personelin asaleten atanabilme için en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartını taşımadıkları halde ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına atandıkları tespit edilmiştir. Her ne kadar Kamu idaresi bu durumun insan kaynağı yetersizliğinin getirdiği zorunluluklardan kaynaklandığını ifade etse de bu zaruriyetin mevzuatın dışına çıkılmasının gerekçesi olamayacağı değerlendirilmektedir.”

Bakanlık yetkilileri tarafından 17 ilçe milli eğitim müdürü hakkında yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak eğitim kurumu müdürlüğüne atandığına dair bilgi ve belgelerin Valiliklerden temin edilemediğini saptayan Sayıştay Başkanlığı, raporda konu ile ilgili şunlara değinildi:

“Bu durum, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gerekse Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e aykırılık oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin etkili, güven duyulan ve yasal çerçevesi ile uyumlu bir şekilde yönetilmesinin güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalarda yasal düzenlemelere riayet edilmesi, mevzuata aykırı atamaların iptal edilmesi ve bundan sonra yapılacak atamalarda yasal düzenlemelere uygun olmayan uygulamalara mahal verilmemesi gerekmektedir.”

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir