Haberler

İletişim Başkanlığı’na 83 milyonun kişisel verilerine ulaşma yetkisi verildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının tüm kamu kurum ve kuruluşlarından tüm vatandaşların ilgili tüm bilgilerine ulaşma yetkisine onay verdi.

Alican Uludağ’ın ankaragazetecisi.com’daki haberine göre, AYM, İletişim Başkanlığının “gerekli gördüğü tüm bilgileri” kamu kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerden isteme yetkisinin anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da arasında bulunduğu 5 üye ise bu karara muhalefet ederek, kişisel verilerin İletişim Başkanlığının eline geçeceği ve bu verilerin korumasız kalacağı uyarısında bulundu.

Yetki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verildi

24 Temmuz 2018’de çıkarılan 14 No’lu İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 17. maddesinde, İletişim Başkanlığına tüm kurumlardan istediği bilgileri alma yetkisi verilmişti.

İlgili maddede, ”Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler” ifadeleri yer almıştı.

CHP dava açtı

CHP, düzenlemedeki “gerekli gördüğü bilgileri” ibaresinin anayasaya aykırı olduğu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin konuların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemeyeceğini belirterek AYM’ye başvurdu.

AYM, iptal talebini reddetti

Yüksek Mahkeme, 5’e karşılık 10 oyla iptal talebini reddetti.

İletişim Başkanlığına verilen yetkinin anayasaya aykırı olmadığı ve kişisel veri niteliği taşımadığı savunuldu.

Başkanlığın görevleri dikkate alındığında gerekli olan bilgileri isteyebilmesinin görevlerini yerine getirebilmesi bakımından gerekli olduğu savunulan kararda, “Nitekim istenebilecek bilgiler, başkanlığın görevleriyle ilgili olanlar ile sınırlı tutulmuştur. Bir başka deyişle kural, başkanlığın belirlenen görevlerinin yerine getirilebilmesinin doğal ve zorunlu bir sonucu olarak bilgi isteme yetkisini düzenlemekte olup kişisel verilere ilişkin bir düzenleme niteliğinde değildir. (…)” denildi.

AYM Başkanı dahil, 5 üye karşı oy yazdı

Karara, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, M. Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez muhalefet ederek, karşı oy yazdı.

Düzenlemenin hem yetki yönünden hem de içerik yönünden anayasaya aykırı olduğunu kaydeden Aslan, anayasada düzenlenen temel hakların, kişi haklarının ve siyasi hakların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemeyeceğine işaret edip bunların ‘yasak alan’ kapsamında olduğunu kaydetti.

İletişim Başkanlığının talep edeceği verilerin kişisel bilgiler olduğunu vurgulayan Arslan, bu yetkinin ancak yasayla açık, sınırlı ve belirli şekilde düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

Arslan, kuralın İletişim Başkanlığı’na neredeyse “sınırsız bir yetki” tanıdığını belirterek, düzenlemenin belirsiz ve öngörülemez bir düzenleme niteliğinde olduğunu kaydetti. Düzenlemenin kişisel verilerin korunmasını güvencesiz hale getirdiğini vurguladı.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir