Haberler Makale

Örgütlü Kötülük- Arzunur Şimşek Evren

‘Her şey açık, ortada’ demek ne kadar zorlaştı ve bunu dillendiren ne kadar az kişiyle
karşılaşır olduk. Her şey üzerine tabakalar kaplanmış, olduğundan farklı biçimlere boyanmış,
roller kapılmış ve oyunun paydaşları her yanımızda. Belli ki merkezden yayılan kötülüğün,
etik dışılığın yatayda üretilmesine, ‘iyi’ olan ‘uygun olan’ kılıfına sokularak güçlü kılınmasına
aday küçük özneler diyarındaymışız.

2’den başlamak üzere farklı sayılarda kişilerin etkileşimleriyle oluşan arkadaş, aile, kurum,
dernek, sendika gibi bütün aitlikler ve ortaklıklar, değerlerle iç içe, politik bakışın tezahürü
olabilen, kaynağı insan olan sonsuz zeminlerdir. Günümüzde bu zeminler genel kötülüğe
bağlı olarak, hiç olmadığı kadar savruk ve pervasız kullanılabilmekte. Genel kötülük, küçük
birimlerde olduğu gibi kendini ‘kötülüğe karşı’ tanımlayan yapılarda da aynı derecede
yaşanabiliyor ve her yerde yeniden üretilen, gerçek kılınan iktidar değerlerine
rastlayabiliyoruz. Tüm kamusal kurumlarda hayatı anlamsızlaştıracak, insanları bezdirecek,
mutsuz ve değersiz kılacak derecede alt üst oluş birebir herkesin ayrımsız altında ezildiği bir
durum oldu. Etik, liyakat, ahlak, saygı, irade, güven, şeffaflık, inisiyatif, irade gibi hak alanları
ile bağlantılı ve başka türlüyü mümkün kılacak yönetimsel değerler ise insanların oluşturduğu
bu yapılarda bozulmanın ilk belirleyicileridir. Bunlar yerine mevcut kötülükten kendince
yararlanmak isteyen, potansiyel zemini çıkarları için sunulmuş hazine görenler veya farklı
duruş cesareti olmayanlar değerleri güç alanına dönüştürdüğü için -her şey açık, ortada-
diyebilmek gittikçe zorlaşmıştır.
Tüm bu kişilerden bağımsız olmayan kötülüğü her yerde yaşanılır kılan üretim gücü sadece
erk ve iktidar değil yeniye açık olamayacak kadar eskimiş olma, çöplükten nemalanma,
yetinmeyle de münhasır elbette. En büyük yapı devlet sisteminde de hem mevcut hem
değiştirme iddiasında olanlarda anlam ve değer yerine; kurulmuş oyunların parçası olma
insanlığa en büyük sorumsuzluk değil mi? Kişiler ve pazarlıklar üzerinden güç ve varlık
sergileme üst katmanı ile aslında değerlerin pazar edilmesi sorumsuzluğu sürekli yaşamı
daraltma ve kötülüğe hizmetten başka bir yere varmayacaktır.
Arzunur Şimşek – 1975 Seydişehir doğumlu. 1996 Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi kimya bölümü mezunu. Öğretmen olarak 25 yıldır görev yapıyor. Şu anda Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası EĞİTİM-SEN’in Toplu Sözleşme (TİS) ve Hukuk Sekreterliği görevini yapıyor

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir