Haberler

Soma Davası’nda görevli memurlar hakkında soruşturma izni

İZMİR – Soma Katliamı Davası’nda soruşturma izni verilmeyen memurlar hakkında, Danıştay’dan karar çıktı. Katliamın olduğu dönemde görevli olan memurlar hakkında yargı yolu açıldı. Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden göçüğünde yaşamını yitiren 301 madencinin ölümüyle ilgili açılan davada, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanlarının yargılanması talebiyle yapılan başvuru reddedilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu görevlilerine soruşturma izni vermemesi üzerine, madenci yakınları karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, “Haklarında ön inceleme yapılanların eylemleri ile maden kazasının meydana gelmesi arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı” gerekçesiyle itirazı reddetti. Danıştay’ın ret kararı ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapıldı. AYM, 29 Ocak 2020 tarihinde ailelerin başvurularında ihlal kararı verildi. AYM, ihlal kararı gerekçesinde “..kamu görevlilerinin bilirkişi raporları ile tespit edilen ihmallerin ceza hukuku sorumluluğu doğurup doğurmadığı, bu ihmaller ile ortaya çıkan netice arasında ceza hukuku anlamında bir illiyet bağı bulunup bulunmadığı konusundaki değerlendirmelerin soruşturma makamlarınca yapılmasına müsaade edilmeden adli sürecin sona erdirilmesi etkili soruşturma ilkeleriyle bağdaşmayacağı” ifadelerine yer verilerek, yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi.  AYM, kararın bir örneğini de Danıştay’a gönderdi. Danıştay 1. Dairesi tarafından verilen kararda, AYM’nin bağlayıcılığına vurgu yapıldı. 

KARAR 

Danıştay kararının gerekçesinde şunlar kaydedildi: “AYM kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı yolundaki hüküm göz önüne alınarak Dairemizin 10.12.2015 tarih ve E:2015/1720, K:2015/1723 sayılı kararı ile 14.4.2016 tarih ve E:2016/5, K:2016/513 sayılı kararının kaldırılmasına, ihlal kararı gereğince itirazların kabulüne ve isnat edilen eylem nedeniyle ilgililer hakkında soruşturma yapılmasını teminen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 7.9.2015 tarih ve İTK-04 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, Kasım Özer, Ercemal Atasoy, Ayhan Yüksel, Aysel Ertürk, Yaşar Korkmaz, Ertan Gül, Abdurrahman Başkaya, Mehmet Göl, Mukadder Kavcar, Mehmet Tekelioğlu, Gürol Alaca, Emin Gümüş ve Ersin Bulut yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Soma Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 28.12.2020 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.” 

13 KAMU GÖREVLİSİ YARGILANACAK

 Danıştay 1. Daire kararının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer, başmüfettişler Mehmet Göl, Mukadder Kavcar, Mehmet Tekelioğlu, Emin Gümüş, müfettişler Ercemal Atasoy, Ayhan Yüksel, Aysel Ertürk, Yaşar Korkmaz, Ertan Gül, Abdurrahman Başkaya ve Gürol Alaca ile müfettiş yardımcısı Ersin Bulut’a yargı yolu açıldı.  

MA

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir