Alevilik ve Sosyalizm- Ulaş Kurt

Alevilik ve sosyalizm sentezi, sentezin mümkünlüğü veya uyuşmazlığı tartışmalarından her zaman uzak kalmıştır. Bana soracak olursanız bunun sebebi proto sosyalist değerlerin Marx öncesi dağılımında, Ortadoğu’nun önde gelen hareketlerinin çoğunun Alevi veya en azından teolojik ve ahlaki anlamda Aleviliğe oldukça yakın olmasının tesadüf olmamasıdır. Yani Alevilik Marksizmin politik ve ekonomik teorilerini benimseyip benimsemese dahi sosyalisttir denebilir. …