“Boş tencere” neyle dolduruldu?- Mustafa Durmuş

Seçim sonrasının en çok sorulan sorularının başında “boş tencerenin neden mevcut iktidarı devirmediği” sorusu geliyor. Özellikle de sosyal ve siyasal gelişmeleri açıklarken indirgemeci bir ekonomik determinizme başvuranlar, ülkede bunca ciddi ekonomik sorun ve derin bir yoksulluk ve adaletsizlik yaşanmasına rağmen iktidarın devrilmemesinin nedenlerini açıklamakta zorlanıyorlar. Oysa Erdoğan gibi 21 yıldır iktidarda olan otoriter bir liderin …

Zarlar mı hileli, halk mı efsunlu, muhalefet mi yetersiz? Mustafa Durmuş

Seçimler İktidar Blokundan yana sonuçlanınca, bir yandan ülkedeki demokrasinin işlerliği tartışılmaya başlandı, diğer yandan üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın yaptığı balkon konuşması, dinleyenlerin bu konuşmaya verdiği destek ve kitlenin attığı idam cezası talep eden sloganlar ülkenin nereye doğru sürüklendiğini gözler önüne serdi. Tek başına seçime katılımın yüksekliği seçimlerin adil yapıldığını göstermez İktidar yanlıları seçimlere katılım …

 “Çocukluk hastalığı”na kapılma lüksümüz yok!- Mustafa Durmuş

Geçen yüzyılda “Sevilmeyen Yazılar” adlı kitabında ünlü filozof Bertrand Russell, şunları yazmıştı: “Elbette her yerde ekonomik eşitsizlikler var ama bu eşitsizlikler demokratik bir rejimde azalma, oligarşilerde ise artma eğilimindedir. Dahası oligarşinin iktidarının olduğu her yerde, buna karşı başarılı bir karşı çıkışın zorluklarından ötürü, ekonomik eşitsizlikler kalıcı bir hale gelir. Yalnızca demokrasi, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, …

Yeşil Sol Parti Eş Sözcülüğü’ne Uçar ve Akın seçildi, PM 60 kişiden oluştu

ANKARA – “Yeni yüzyılda demokratik bir ülke” vurgusu yapılan Yeşil Sol Parti kongresinde, Eş Sözcülüğe Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın seçildi.  Yeşil Sol Parti’nin “Birlikte kazanacağız” şiarıyla düzenlendiği 2’nci Olağanüstü Kongresi, Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası salonunda gerçekleştirildi. Siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin konuşmalarıyla süren kongrede, yeni eş sözcüler …

Ekonomik büyüme (2): Nereye kadar?- Mustafa Durmuş

TÜİK tarafından Türkiye’deki ekonomik büyüme verilerinin açıklandığı günlerde, önce Dünya Bankası, ardından da OECD’nin dünya ekonomisinin gidişatına ilişkin raporları yayınlandı. Bu raporlar Ukrayna savaşı yüzünden genel olarak dünyada büyüme hızlarının yavaşlamasını, buna karşılık enflasyonun ve yaşam maliyetlerinin giderek artmasını öngörüyor. Ayrıca 2022 ve 2023 yılları için ülkelere ait ekonomik büyüme öngörüleri de paylaşılıyor. Bu raporlara …

Dünya Nufusunun %87,4’ü Otoriter, Kusurlu Demokrasiler ve Hibrit Rejimlerle yönetilmekte

Telgraf- Dünyanın (neredeyse) sekiz milyar insanı çok çeşitli siyasi ve kültürel koşullar altında yaşıyor. Geniş anlamda, bu koşullar “özgür” ve “özgür olmayan” arasında değişen bir ölçekte ölçülebilir ve sunulabilir – Gerçeklik demokrasinin bir uçta ve otoriterliğin diğer uçta yer almasıdır. Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) tarafından hazırlanan bu yılki Demokrasi Endeksi raporu , ülkelere demokratik ideallere ne kadar yaklaştıklarına …

Emek, Barış, Demokrasi mücadelesi bir bütündür- Mustafa Durmuş

Dünyada askeri harcamalar (enflasyondan arındırılmış anlamda) 2021 yılında 2 trilyon doları aştı. Bu 2020 yılına göre binde 7’lik bir artış demek.(1) Bu aynı zamanda dünyada 2021 yılında üretilen toplam hasılanın (yaklaşık 94 trilyon dolar)  yüzde 2’sinden fazla bir kısmının savaş için ayrıldığı anlamına geliyor. Öte yandan Dünya Gıda Örgütü (FAO), raporlarında sürekli olarak önümüzdeki 10 …