İstanbul sözleşmesi yaşatır- Derya Şimşek Aksakal

11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye’nin çekicesiz ilk imzacı olduğu İstanbul Sözleşmesi bugün 10.yılını doldurdu. Tam olarak adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” dir. İstanbul Sözleşmesi temel olarak kadına yönelik şiddeti insan hakları ihlali olarak kabul eder ve her türlü ayrımcılığı yasaklar. Şiddetin …