İktidarın “yeni ekonomi politikası” ne kadar yeni, ne kadar rasyonel?-1:Gevşek ve Sıkı Para Politikaları- Mustafa Durmuş

Medyanın ve devletin ideolojik aygıtlarının iktidar blokunun kontrolünde olduğu, liberal anlamda dahi demokrasinin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin olmadığı bu ülkede, tıpkı siyaset alanında olduğu gibi, ekonomi alanında da her şey o kadar hızlı ve karmaşık gelişiyor ki tüm bu gelişmeleri hızlıca ve sağlıklı bir biçimde analiz edebilmek kolay olmuyor. Bu da, normalde iktidarın uzunca bir …