Kamera – Sami Aydoğan

Toplumu baskı altında tutmanın en kaba biçimi polis zoruyla gösteri ve toplantı hakkını kullanmasını engellemek, toplananlara şiddet uygulamak, toplantıyı kameraya kaydedenleri toplantı alanından uzaklaştırmak olarak görülüyor ve her toplantıdan önce, toplantı sırasında veya sonra uygulanıyordu. Şimdi bu uygulamaya ek olarak toplantı yapanları ve müdahale eden güvenlik gücünü kamera kaydına almak yasaklandı. Bu demektir ki polis …