Doğanın hakları Avrupa’da tanınacak: AB ekokırım yasasını kabul etmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği, çevre suçlarını kapsayan yasasını revize ederken birçok yeni eylemi ekokırım olarak tanımaya hazırlanıyor. Çevresel tahribata yönelik cezaların artırılması planlansa da sera gazı emisyonlarının suç kapsamına alınıp alınmayacağı henüz netlik kazanmadı. Avrupa Birliği (AB) ekosistemleri tahrip eden ya da önemli ölçüde zarar veren eylemleri “ekokırım” kapsamında değerlendirmeye ve suç olarak tanımaya hazırlanıyor. Geçen hafta kabul …