Köy adına muhtarlık dava açtı: Karalgazi Köyü’ndeki mermer ocağı için iptal talebi

Karaman’a bağlı Karalgazi Köyü Muhtarlığı köyde daha öncede birçok kez tartışma konusu olan mermer ocağı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nın Anayasa’ya, hukuka, bilimsel gerçeklere aykırı olduğunu ve kamu yararına aykırılıklar içerdiğini belirterek iptal davası açtı. Karalgazi Muhtarlığı yazılı bir açıklama yaparak iptal taleplerinin gerekçelerini ayrıntılı olarak kamu oyuyla paylaştı. …