Cumhuriyet döneminde yaşanan depremlerde mortalite hızları-1- Dr. Savaş Karabulut

Bu yazı dizisinin amacı, depremler sırasında iktidarda olan siyasi partilerin depremler nedeniyle yaşanan can kayıpları ve hasarların, ilgili dönemin koşullarına uygun olarak farklı değişkenlerin etkilerini beraberinde düşünerek analiz edilmesidir.  Analiz değişkenlerinden elde edilen sonuçlar ışığında da, depremler nedeniyle yaşanan can kayıplarının nasıl ortadan kaldırılacağı veya azaltılacağı konusuna ilişkin ipuçları aranacaktır. Depremlerin afete ve afetlerin ise …