Öğrenme Yoksulluğu PİSA’da Görünür Oldu- *Alaaddin Dinçer

2022 PİSA Raporu iki kategoride ülke sıralamaları yapılarak yayımlandı.Birinci kategoride OECD üyesi olmayan 81 ülke yer alırken ikinci kategoride OECD üyesi  37 ülke yer aldı.Raporun en ilginç yanı, orijinal metinde 491 olan sayfa sayısnın çeviri metninde MEB taraffından 191 sayfaya düşürülerek ve de PİSA Direktörünün değerlendirmelerinin sansürlenerek kamuoyuna sunulmuş olmasıdır.Özellikle Direkterün açıklamaları arasında yer alan …