Kanla, ölümlerle yazılan tarih: 1 Mayıs – Saim Gültekin

1880‘lı yılların ikinci yarısında sermaye sahiplerinin çalışanlara uyguladıkları köleci sisteme karşı emekçilerin ilk ortak örgütlülüğün adıdır 1 Mayıs 1881’de 40 bin tekstil işçisinin başkaldırısının kanla bastırıldığı, bin dört yüz işçinin işten atıldığı,4 işçi önderinin idam sehbasında ‘cani değil,emekçi olduğum için asılıyorum’ diye haykıranların adıdır 1 Mayıs 2.Enternasyonalın 1889’da Paris’te düzenlediği kongre de alınan kararda, Amerika’da …