Makale

Kanla, ölümlerle yazılan tarih: 1 Mayıs – Saim Gültekin

1880‘lı yılların ikinci yarısında sermaye sahiplerinin çalışanlara uyguladıkları köleci sisteme karşı emekçilerin ilk ortak örgütlülüğün adıdır 1 Mayıs

1881’de 40 bin tekstil işçisinin başkaldırısının kanla bastırıldığı, bin dört yüz işçinin işten atıldığı,4 işçi önderinin idam sehbasında ‘cani değil,emekçi olduğum için asılıyorum’ diye haykıranların adıdır 1 Mayıs

2.Enternasyonalın 1889’da Paris’te düzenlediği kongre de alınan kararda, Amerika’da işçilere yönelik baskı ve şiddete karşı tüm dünya emekçilerinin ortak eyleminin adıdır 1Mayıs

1977’de taksimde katledilen emekçi kardeşlerimizin adıdır 1 Mayıs

Emekçilerin birlik mücadele ve dayanışmasının adıdır 1 Mayıs

Tarihsel süreçte,köleci toplumdan günümüze ve sonrasında devam edecek işçi sınıfı mücadelesi 19.ve 20.yüzyılda eşitlik,adalet,özgürlük ve demokrasi mücadelesini dünya genelinde büyütmüş ve geliştirmiştir. Bir çok ülkede iktidar değişikliğine neden olmuş, bir çok ülkede iktidar olmuştur. Oluşturdukları sendilal örgütlülükler aracılığiyla ekonomik,sosyal,haklarını geliştirmiş ,işyerinde katılım esasına dayalı söz ve karar sahibi olmuş dayanışma ve kendisi için sınıf olma örneklerinide yaşama geçirmiştir.

Emekçilerin bu örgütlü gücünden rahatsız olan sermaye sahipleri ve işbirlikçi iktidarlar, ülkemizde olduğu gibi dünyanın bir çok yerinde kendisi ile işbirliği yapacak örgütler yarattı . Bu yaratılan bağımlı örgütlenmelerın yetersiz olduğu durumda askeri müdahalelere baş vurmuştur.Baskı ve şıddetle yetinmeyip yeni çalışma alanları, çalışma biçimleri ve bunlara ilişkin hukuk dışı düzenlemelerle sendikaları tasfiye etmeye yönelmiştir.

20. yüzyılın son çeyreğine kadar bunca olumsuzluk karşısında altın çağını yaşamamış olan sendikalar,giderek kitleselliğini kaybetmiş, özgürlük ve demokrasi taleplerini ıskalamış,toplusözleşmeleri ekonomik varlık yokluk durmuna indirgemiştir. Sermayenin yeni çalışma model ve çalıştırma biçimine uygun kendisini yeniden örgütleyememiştir.Temsili sisteme dayalı yapısal örgütsel durumu ayrı bir sorun olarak durmaktadır. Geçmiş tarihsel süreçte kazanmış olduğu sosyal,hukuksal, demokratik haklar giderek geriye teslim edilmektedir.Ülkemizde ve dünyada çalışma çağına gelen nufüs artarken, çalışan sayısı artarken ,sendikal örgütlülük nicel olarak azalmaktadır. Kısaca özetlersek; ‘’Sınıf temelli mücadele tarihsel süreçte etkisizleşti’’. ‘Nötrleşme- depolitizasyon’a doğru evrilme yaşamakta dersek sanırım abartı olmaz.

Emekçilerin kapitalizme karşı taleplerini deklare etme ve siyasi tutum belirlemenin adıdır 1 Mayıs

2021 1 Mayısın da emekçiler kapitalizme ve onun iktidarına karşı dünyanın tüm ezilen,yok sayılan,işi aşı olmayan,horlanan,baskı ve zülüm altında yaşayan,savaş ve diğer nedenlerle yerlerinden yurtlarından edilen,eğitim,sağlık hakkı gasp edilen, sömürülen ,özgürlükleri elinden alınan,geleceği,yok edilen herkesin bu vahşi sistem karşısında özgürlük,eşitlik ve demokrasi taleplerini birlikte yükseltmesi elzemdiir.Özgürleşme aynı zamanda siyaseta dair yeninin kurulmasındır. Günümüzde ’kapitalizm ötesi toplum inşa etmek tarihi inkardır’ gibi görülse de bu mümkündür.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir