Ana Sayfa Haberler 1 milyar 700 milyonluk Sürat Kargo 330 milyon TL’ye satılmış

1 milyar 700 milyonluk Sürat Kargo 330 milyon TL’ye satılmış

0
1 milyar 700 milyonluk Sürat Kargo 330 milyon TL’ye satılmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Sözcü’de yer alan habere göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihalede Sürat Kargo’nun 335 milyon 500 bin liraya satılarak kamunun zarara uğratıldığını savunan Kuşoğlu, TMSF’deki en aktif şirketlerden birisinin Sürat Kargo olduğuna dikkat çekti.

Satış kararı dahi usulsüz

Kuşoğlu, şöyle konuştu:

TMSF bünyesindeki en aktif şirketlerden birisi olan Sürat Kargo, 28 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen bir ihale ile yangından mal kaçırılırcasına satıldı.

Sürat Kargo, pandemi döneminin de etkisiyle TMSF’nin kayyumluk yaptığı 800’e yakın şirket arasında en kazançlı ve pozitif durumda olanlardan birisidir. Kargo piyasasının 3. veya 4. büyük firmasıdır.

İlk sıradaki şirketlerin piyasa değerlerinin birkaç yüz milyon doları bulduğunu biliyoruz. Sürat Kargo olması gereken piyasa değeri olan 1.708 milyon TL’nin çok altında bir değer olan 335,5 milyon TL’ye satılmakta ve kamu 1.3 milyar TL zarara uğratılmaktadır. Ayrıca satış kararı da usulsüzdür.”

“Bakan onayı var mı?”

“Sürat Kargo ihalesiyle ilgili olarak başta satış değeri olmak üzere birçok soru sorulması gereken bir durum ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili şu sorularımın cevaplanmasını yetkililerden önemle talep ediyorum.

1- Sürat Kargo’nun hangi tarih itibarıyla muhammen bedeli 325 milyon lira olarak belirlenmiştir? (Bu soruyu soruyorum çünkü bazı bilgiler muhammen bedel tespitinin 2019 yılı için yapıldığı, 2021 yılı rakamlarının çok daha yüksek olduğu şeklindedir.)

2- Kendi alanında Türkiye’nin 3. veya 4’üncü büyük şirketi ve kazançlı olan, geçen yıl 58 milyon kâr etmiş, bu yılda 130 milyon lira kâr etmesi beklenen Sürat Kargo’nun reel değerinin kıyaslama yapıldığında 2 milyar TL civarında olması gerektiği bir hakikat değil midir? (Bu Konuda TMSF önceki Başkanı Muhiddin Gülal’ın demeçleri ortadadır.)

3- Neden ihaleye katılacaklara 13 iş günü süre verilmiştir? (Resmi Gazete’nin 28 Haziran 2021 tarih ve 31525 sayısında “Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları” arasında yayınlanan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi bütünlüğünün satış ilanı sonucu, ihale 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayı içerisindeki tatiller dikkate alındığında ihaleye katılacaklara 13 iş günü süre verildiği görülmektedir. Bu durum ise içeriden bilgi alabilen birilerinin kayrıldığının göstergesi değil midir?)

4- Sürat Kargo ile aynı tarihte ihale edilen ve muhammen bedeli 15 milyon 800 bin TL olan Nurkay Makina adlı 20 kat küçük bir firmaya ihale tarihi olarak 03 Ağustos 2021 tarihi verildiği halde Sürat Kargo’ya daha kısa süre verilmesi ve 13 iş gününe ihalenin sığdırılmaya çalışılmasının mantığı nedir?

5- TMSF bir kamu kuruluşudur. Öncelikle güven, adalet ve hukuk kurumudur. Görevi kanunlarla belirlenmiştir. TMSF kayyum olduğu her şirket konusunda dilediği şekilde tasarrufta bulunamaz.

‘6758 sayılı kanunun 19. Maddesinin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esasları Tebliği’nin 7’inci maddesine göre bir şirketin elden çıkarılabilmesi için bir mali oluşum raporunun hazırlanması, ilgili bakana sunulması gereklidir. Bakanın onayı şarttır.

Ayrıca 7. maddeye göre ‘Mali oluşum, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sebepler nedeniyle şirketin mevcut halinin sürdürülebilir olmaması halinde şirketin, şirket varlıklarının veya mal varlığı değerlerinin satılmasına veya fesih ile tasfiyesine’ ifadesi ile TMSF’nin keyfine göre her istediği şirkete satamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu durumda soru şudur?

Sürat Kargo’nun satışı için bakan onayı var mıdır? Kazançlı ve sürdürülebilir bir şirket olan Sürat Kargo neden, neye göre ve hangi gerekçeyle satılmaktadır?

6- Sürat Kargo ihalesi için toplam kaç firma ihale dosyası almıştır? Bu firmalar hangileridir?

7- Dosya alan firmalardan hangileri sistem odasına ücret ödeyerek girmiş ve şirketi incelemiştir?

8- İhaleyi aldığı ve 2021’de kurulduğu iddia edilen Port Kargo ve diğer teklif veren firmalar sistem odasına girip inceleme yapmış mıdır? Eğer inceleme yapıldıysa ne kadar süre harcanmıştır?

9- İhale dosyası alan firmalardan sürenin yetersizliğini öne sürerek ihale süresinin uzatılmasını talep eden olmuş mudur? Eğer olmuş ise talep hangi gerekçeyle karşılanmamıştır?”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here