Ekoloji Manşet

Eğitim Sen: Mersin’de okullarda nükleer enerjiye giriş derslerinin seçmeli ders olarak okutulmasına karşı dava açtı

Özgür çocuk parkında yapılan ortak açıklamada; “Depremler gelecekte bölgemizde bir nükleer santral bulunması durumunda meydana gelebilecek tehlikelerin habercisidir” denildi. Ayrıca protokol kapsamındaki okullarda nükleer enerjiye giriş (11. sınıf) derslerinin seçmeli ders olarak okutulmasının iptali için dava açıldığı vurgulandı. Eğitim Sen MYK TİS Hukuk Sekreteri Arzunur Şimşek basın açıklamasında yaptığı konuşmada :

”Kamuoyuna da yansımış olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu protokol’a göre bir öğretim programı hazırlanmış bu programa bağlı olarak protokol kapsamınki bazı meslek liselerinde Nükleer enerjiye giriş dersi okutulmaktadır. Eğitim Sen olarak bu programın iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık.” bilgisin verdi.

Arzunur Şimşek Konuşmasında yetkililere şu soruları sordu.

”İleri teknolojilerin bile reaktörlerin çekirdek erimesinden kaynaklanan kirliliği engelleyemediğini de öğrencilere söyleyecek misiniz?

Okyanuslara göllere radyasyon sızıntılarını öğrencilere söyleyecek misiniz?

Uranyumun zincirleme reaksiyonlarının yaydığı ısı dan başka nükleer ışınları da anlatacakmışsınız?

Arzunur Şimşek konuşmasında, Bilim dışı gerçek dışı bilgiler sunmanızı istemiyoruz doğa ile eşit ilişki kuran ekolojik bütünlükten sorumlu bireyler yetiştirmek öyle bir yaşamı kırmak istiyoruz. Kamusal, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkı talebimizden vazgeçmiyoruz vurgusunu ifade etti.

Ortak açıklama şu şekilde;

Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve Titan 2IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi arasında 26.06.2020 tarihinde mesleki iş birliği konulu protokol imzalanmıştır. Bu protokol uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, protokol kapsamındaki Mersin ilinin Gülnar, Silifke, Toroslar, Tarsus, Akdeniz ve Erdemli ilçesindeki bazı Anadolu mesleki ve teknik liselerinde okutulmak üzere nükleer enerjiye giriş dersi için taslak öğretim programı hazırlamış, bu program Talim ve Terbiye Kurulu’nun 21.10.2020 gün ve 33 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Bu program doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 01.06.2021 gün ve 25807266 sayılı işlemiyle protokol kapsamındaki okullarda mesleki ve teknik Anadolu lisesi nükleer enerjiye giriş (11. sınıf) dersinin seçmeli ders olarak okutulmasını istemiş ve bu ders Mersin ilinin adı geçen ilçelerinin bazı Anadolu mesleki ve teknik liselerinde okutulmaya başlanmıştır.

İmzalanan protokol ve öğretim programı incelendiğinde, okutulan dersin öğrencinin yararından ziyade sektörün insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya dönük ve bilimsellikten uzak olduğu görülmektedir. Nükleer enerji kullanımı birçok yönü ile bilim insanlarınca uzlaşılmamış tartışmalı bir konudur. Küresel ısınmayla birlikte yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının daha çok tercih edildiği, birçok ülkenin nükleer santrallerin kapısına kilit vurduğu bir dönemde nükleer enerji ve nükleer santrallerin sorunsuz, vazgeçilmez, zorunlu ve nükleer kazaların bu kazaların gerektirdiği önemden çok uzak biçimde yansıtılması bilim dışıdır, öğrencilere gerçek dışı bilgiler sunmaktır.

1979 yılında ABD’de Three Mile adasında kısmi nükleer erime sonucu nükleer elektrik santralinde meydana gelen kazada kimse ölmedi ancak temizlemek bir milyar dolara mal oldu.1986’ da Çernobil nükleer kazasının bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200.000 insanın doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor. Çernobil faciasının etki ettiği coğrafyalarda dünyaya gelen çocuklar sakat doğmuştur.

Çernobil faciasından kaynaklı sakat doğumların yüz binlerce ifade edildiği bildirilmektedir. 2011’de meydana gelen tsunami nedeniyle Fukuşima Daiichi nükleer santralinde patlamalar yaşandı. Olay anında 2 bin 203 kişinin öldüğü, günümüze dek radyasyonun etkileri nedeniyle 19 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar bu kazanın nihai maliyetin ise 1 trilyon dolara yaklaşabileceğini ve toparlanmanın 40 yıl kadar sürebileceğini bildiriyor.

Nükleer kazaların etkilerinin ise nesiller boyunca süreceği bilim insanlarınca ifade edilmektedir. Felaketlerin ardından Almanya ve Japonya gibi ülkeler güvenlik endişesi nedeniyle nükleer santralleri kapatmakta. 11 Ocak 2022 tarihinde Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede 6,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yine 13 Ocak 2022’de Mersin Anamur’da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Bu depremler gelecekte bölgemizde bir nükleer santral bulunması durumunda meydana gelebilecek tehlikelerin habercisidir. 

Günümüze kadar nükleer kazalar sonucu yaşanan acı deneyimlerin görmezden gelinip nükleer enerji ve nükleer santrallerin sorunsuz, vazgeçilmez ve kaçınılmaz olduğu; nükleer kazaların bu kazaların gerektirdiği önemden çok uzak biçimde ele alındığı; bilimsellikten uzak, gerçeklikten kopuk olduğu ve bu konuda öğrencilerde yanlış bir algı ve bilinç yarattığı, eleştirel düşünme yeteneklerini sınırladığı gerekçesiyle bu programı reddediyoruz.

Bu nedenle, protokol kapsamındaki okullarda nükleer enerjiye giriş (11. sınıf) derslerinin seçmeli ders olarak okutulmasının iptalini istiyor; kamusal, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkı talebimizden vazgeçmiyoruz.

EĞİTİM SEN MERSİN ŞUBESİ, MERSİN NÜKLEER KARŞITI PLATFORM

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir