Haberler

Savcılık: Mahir Çayan’ı anmak “suç” değil

Telgraf haber: Avukat Efkan Bolaç’a sosyal medya paylaşımları nedeniyle “THKP-C [Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi] propagandası”, Mahir Çayan ile ilgili paylaşımı dolayısıyla da Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 215. Maddesindeki “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla açılan soruşturmada kovuşturmaya yer yok [takipsizlik] kararı verildi.

Bia’dan Ayça Söylemez’in haberi:

TIKLAYIN – Avukat Bolaç’a “THKP-C propagandası” suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan Savcı Osman Belen’in kararında, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki (AİHS) düzenlemelerle “ifade özgürlüğünün kanaat oluşturma, bu kapsamda bilgi edinebilme, bilgilere ulaşabilme ve ayrıca bunları her türlü araçla açıklayıp yayabilme biçiminde iki farklı görünümünü teminat altına aldığı” belirtildi.

“İfade özgürlüğünün sosyal-siyasi boyutu da vardır”

Takipsizlik kararını veren Savcı Belen, ifade özgürlüğünün, “bir yandan kişinin iç dünyasında özgürce kanaat oluşturabilmesini diğer yandan özgürce oluşturabileceği bu kanaat ve düşüncelerini dışa vurabilmeyi, açıklayabilmeyi, yayabilmeyi içerdiğini” ifade etti:

“Böylelikle ifade özgürlüğü, serbestçe oluşturulan kanaat ve düşüncelerin açığa vurulması suretiyle serbest bir tartışma ortamı yaratılmasına ve kamuoyu oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

“İfade özgürlüğünün kişisel olduğu kadar sosyal-siyasi boyutu da bulunmaktadır. Kişisel boyutu ile ifade özgürlüğü, düşünce ve kanaat sahibi olabilme ve bunları korkusuzca ifade edebilmeyi ve herkesin sahip olduğu manevi bir hakkı ifade ederken, sosyal ve siyasi boyutu ile bu özgürlük, kişinin toplumsal ve sosyal bir varlık olmasını, bu kapsamda bireyin diğer bireylerle iletişimini sağlayan bir araçtır.”

“Özgürlük, rahatsız edici görüşler için vardır”

Kararda ayrıca, demokratik toplumda ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekildi:

“Bu yönüyle de bu özgürlüğün sosyal boyutuna kaçınılmaz biçimde siyasal bir boyut eklenmektedir. En temel nitelikteki bu özgürlük, demokratik bir toplumda basın-yayın organları vasıtasıyla serbestçe yapılabilmelidir.

“Elbette ki bu özgürlüğünün kullanımı sınırsız değildir. Ama özgür ve serbest bir toplumun gereği olarak özgürlüklere öncelik tanıma anlayışı mevcut bulunmalıdır.

“Bu prensiplerin nasıl uygulanacağı noktasında AİHM’nin uygulamaları da mevcut bulunmaktadır. AİHM Handyside/İngiltere kararında herkesçe hoş görülen sıradan görüşlerin yanı sıra toplumu sarsan, rahatsız eden düşüncelerin de anlatım özgürlüğü içinde değerlendirilmesi gerektiğini, aslında düşünceyi açıklama özgürlüğünün bu tür görüşler için olduğunu, bu özgürlüğün yalnızca kişisel değil toplumsal bir hak ve öğrenme, başkalarını bilgilendirme özgürlüklerinin de kaynağı olduğundan ve yönetime katılmayı sağladığından çoğulcu demokrasinin temel, başat öğesi bulunduğunu belirtmiş, sonraki kararlarında da bunu sürekli biçimde vurgulamıştır.

“Bu ilkeler ve Yargısal kararlarla birlikte, şüphelinin sosyal medya paylaşımları değerlendirildiğinde; atılı terör örgütü propagandası yapma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı tetkik edilmiş olmakla kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”

“301 soruşturması” basın suçları savcısına gönderildi

Efkan Bolaç hakkında açılan soruşturma, daha önceden Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda açılmış olan başka bir soruşturmadaki suçlamaları da içeriyordu.

Türk Ceza Kanunu’nun 299. ve 301. Maddeleriyle ilgili mükerrer suçlamalar, değerlendirilmesi için savcılığın aynı bürosuna gönderildi.

Mahir Çayan paylaşımı neydi?

Avukat Efkan Bolaç, Mahir Çayan ile ilgili tweet’ini “Mahir Çayan da tam bağımsız Türkiye istiyordu, ben de aynı hayali paylaşıyorum” sözleriyle savunmuştu.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir