Haberler

TTB 23 Kasım’da “Beyaz Yürüyüş” başlatacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının özlük ve ekonomik sorunlarını dile getirmek amacıyla yapacağı eylemlerin takvimini açıkladı. TTB, 23 Kasım’da ‘Beyaz Yürüyüş’ başlatacak. Hekimler, 27 Kasım’da Ankara’da buluşacak.

TTB, eylem takvimini bugün düzenlediği çevrimiçi basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda ilk sözünü alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1 Ekim günü yaptıkları basın toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan istedikleri randevuya yanıt gelmediğini, ama sağlık emekçilerinin sabırlarının tükendiğini belirtti. Sağlıkta dönüşümün yarattığı tahribatın hem sağlık emekçilerini hem de yurttaşları sağlıksızlığa ittiğini savunan Fincancı, Sağlık alanında ciddi bir çöküş ile karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” dedi.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise pandemi sürecinin tüm toplumu, ama en çok sağlık çalışanlarını yıprattığını, özlük ve ekonomik haklarda, çalışma koşullarında yaşanan sorunların artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade etti. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut da “Emek bizim, söz bizim” sloganıyla taleplerini alanlardan dile getireceklerini söyledi.

TTB Merkez Konseyi üyelerinden Dr. Halis Yerlikaya, meslektaşlarından tükenmişliği ve yıpranmışlığı, yurttaşlardan da sağlık hakkına erişimdeki sorunları her gün dinlediklerini belirterek sağlıktaki kötü gidişata “dur” demenin vakti geldiğini vurguladı. Dr. Onur Naci Karahancı ise “Başlattığımız bu mücadele programı, sadece hekimler veya sağlık emekçileri için değil tüm toplum için, hepimiz için. Ne toplumu ne sağlık çalışanlarını ne emekçileri dinleyen bir iktidar ile emeğimize sahip çıkarak mücadele edeceğiz. Toplumdan da bu süreci bizimle beraber örmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”

TTB’nin açıklamasında sıraladığı talepler şu şekilde.

– “Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikalar durdurulmalı; sağlık hizmetleri toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir. Sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılmalıdır.

– Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır.

– İşyerlerimiz, alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.

– Haftalık çalışma sürelerimiz yeniden düzenlenmelidir.

– Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ödeme sağlanmalıdır. Hekimlere 7200 ek gösterge verilmelidir.

– Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır. Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için derhal 120 gün fiili hizmet süresi zammı tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir.”

27 KASIM’DA ANKARA’DA 7 BÖLGEDEN HEKİMLER İLE BULUŞACAĞIZ”

TTB, eylem planı ise şöyle açıkladı

“Bu hafta boyunca ‘5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz’, ‘5 Dakikada Sağlık Olmaz’ diyoruz.

– Gelecek hafta itibari ile tüm yurtta, hastanelerde, ASM’lerde, üniversitelerde, her sağlık kurumunda hekimler ile buluşacağız.

– 20 Ekim’den itibaren her çarşamba, bizleri yalnızca balkonlardan alkışlatanlara karşılık işyerlerinde maaşlarımızı ve çalışma şartlarımızı alkışlayacağız.

-15 Ekim’den başlayarak her ayın 15’inde, tüm yurtta ‘Geçinemiyoruz’ diyenler maaşlarını alkışlayacak, sessizliği yaracak.

– Her hafta bir tema ile yapacağımız eylemlerimizde; kasımın ilk haftası ekonomik haklarımıza (özellikle 7200 ek gösterge ve her yıla 120 gün yıpranma payı talebimize), kasımın ikincisi haftası çalışma koşullarımıza, kasımın üçüncü haftası Aynur Dağdemir’in ölüm yıldönümünde sağlıkta şiddete, kasımın dördüncü haftası çöken sağlık sistemine karşı taleplerimizi haykıracağız.

– Yapacağımız buluşmalarda 175 bin hekimin ilettiklerini, hekimleri temsilen 23 Kasım günü heyetimizle başlatacağımız ‘Beyaz Yürüyüş’ ile Ankara’ya taşıyacağız. Duyulmayanı duyurmak, görülmeyeni göstermek için Ankara’ya yürüyeceğiz.

– 23 Kasım’da İstanbul’dan yapılacak uğurlamanın ardından Ankara’ya doğru başlatacağımız üç günlük Beyaz Yürüyüş’ümüzün sonunda 27 Kasım’da Ankara’da yedi bölgeden hekimler ile buluşacağız. Bu buluşmaya kadar taleplerimize yanıt alamamamız halinde o gün gerçekleştireceğimiz sağlık forumunda alacağımız kararlar ile g(ö)reve kadar gidebilecek süreci konuşacağız.”

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir