Haberler Manşet Telgrafın Telleri Uncategorized

[7. BÖLÜM ] VİETNAM – KAMBOÇYA  İZLENİMLERİ- KAMBOÇYA- Attila Turnaoğlu 

KAMBOÇYA

Hindiçin bölgesinin bir üyesi olan Kamboçya’nın Resmî dini Theravada Budizmi olup nüfusun pek çoğu bu dine mensuptur.

Başkent ve en büyük şehir Phnom Penh, ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezidir. Ancak Siem Reap Şehr hemen dibindeki Angkor Tapınakları nedeni ile tüm turizmi karşılamaktadır.

Mevcut kral Kraliyet Taht Konseyi tarafından 2004 yılında seçilmiştir. Başbakan Hun Sen 1985’ten beri görev başındadır ve Güneydoğu Asya’da seçimle iş başına gelmiş liderler arasında en uzun görev süresine sahiptir.

Kamboçya kuruluşu 800 senesinin başlarına uzanır.  Birbirleriyle savaşan Kmer prenslerinin bir “Kambuja” adı altında bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Önceleri Hinduizm etkisi altında iken sonraları Budizme bağlanmıştır.

Kamboçya 1953’te Fransa‘dan bağımsızlığını kazandı. Ancak 1967 yılında Kamboçya İç Savaşı başladı. Kızıl Kmerler süreç boyunca yüzbinlerce insanı katletti. Nihayetinde savaş bitince 1997’de başbakan Hun Sen ve başkanı olduğu Kamboçya Halk Partisi yönetimi üstlendi. Bugün  Meşruti Krallık ile yönetilmekte ve devlet 125 üyeli Ulusal Meclis ve 62 üyeli Senato’dan oluşmaktadır.

Kamboçya bugün gelişmeye çalışmakta olup tarım temel ekonomik sektördür. Yanı sıra tekstil, inşaat ve turizm de gelişmektedir.

Nüfusu 18 milyona ulaşmaktadır. Nüfusun %90 budist %5 hristiyan %5 müslüman olarak kayıtlanmıştır.

GSYİH tutarı 30 milyar dolara ulaşırken yıllık büyüme %5lere doğru ilerlemektedir. Kişi başı GSYİH ise henüz 1850 dolar mertebesindedir. Enflayon geçen yıllarda %8 mertebesinde sürmüştür.

Başlıca ihracat kalemleri : tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, elektrikli makine ve cihazlar, pirinç olup petrol ürünleri, inşaat malzemesi, makina, motorlu araçlar ithal ettiği ürünlerdir.

  1. SİEM REAP

Küçük bir Şehir olup İki uzun Cadde ve Eski Pazar etrafında bir merkez oluşmuştur. Merkezin içinden geçen küçük bir su üzerinden iki tarafı bağlayan köprüler karakteristik bir görünümdedirler.

Fransız sömürgesi döneminden kalma binalar, dükkânlar ve iş merkezleri bu alanda bulunmaktadır. Çok sayıda misafir evleri ve otel hizmet vermekte olup geceleri özellikle Eski Pazar çevresinde yer alan lokanta, bar, masaj salonları rağbet görmektedir. Aynı bölgede çeşitli el sanatları ürünleri içeren dükkânlar da yer alır.

Siem Reap Nehri, şehrin içerisinden geçmektedir. 

Bölgede Güneydoğu Asya’nın en büyük tatlı su rezervi olan Tonle Sap gölü 1997 yılında UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilmiştir.

Siem Reap Kamboçya’nın en çok turist çeken bölgesidir. Ünlü Angkor Tapınakları bu şehrin gözdesi olmaktadır.

  • ANGKOR TAPINAKLARI

Khmer mimarisinin en önemli örneklerinden birisi olan 900 yıl yaşındaki Angkor Tapınakları Kamboçya ile özdeşleşmiştir, Öğleki ülkenin Bayrağı üstünde de yer almıştır. Bu gezide 4 önemli tapınak ziyaret ediliyor.

19. yüzyılın ikinci yarısına kadar, Avrupalı arkeologlar bu bölgeyi bilmiyorlardı. 1858 yılında Fransız doğa bilimci Henry Mouhot, Siem Reap kenti yakınındaki tropikal ormanın yuttuğu destansı Khmer İmparatorluğu’nun kayıp başkenti Angkor Thom ve onun sınırları içindeki muhteşem Angkor Vat tapınağını keşfeden ilk Avrupalı oldu. Endemik bitkiler ve çeşitli böcekler ile ilgilenirken keşfedilen bu bölge Bay Mouhot’a şu soruyu sordurmuş: “Doğu’nun Mikelanj’ı kim?”

Bugün “Angkor gezilmeden ölünmez.” deyişinin gerçek olduğunu görüyoruz. 

1431 yılında gerçekleşen Siyam işgali Angkor dönemine son vermiş, ama tapınak, içine yerleşen Budist rahiplerce korunarak yaşatılmıştır.

Bölge içinde 300 tapınak bulunuyor. Şehir olarak inşa edilmiş Kral, ailesi, tüm askeri ve idari personeli ve tüm halk nüfusu bu bölgede yaşamışlar ve Krala itaat etmişlerdir. Milat öncesi Hinduizm inancı hakim iken  Budhizm 3. Yüzyılda gelmiştir.

5 kast yapılarını oluşturmuş:  Kral, Rahipler, Kralın danışmanları ve üst rütbeli askerler, çiftçiler ve halk.

İnanca göre  Meru dağı evrenin merkezi olarak ortasında 5 önemli ögesi var. Kendisi, Toprak, Şiva,  Brahma , Vişnu. Tapınakta Her yönün bir anlatımı vardır; Erdem, öngörü, örnek olma ve cesaret. 

Kuzeyindeki Angkor Thom antik şehri ile birlikte 1992 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır.

Bölge 900 hektar büyüklüğünde olup doğası mükemmeldir. Özellikle Wat Tapınağı terafındaki gölet yüz ölçümü şaşırtıcı büyüklüktedir. Wat Tapınağına girmek için uzun bir sal köprüden geçmek gerekiyor.

  • Birinci Tapınak: ANGkOR VAT

Angkor Khmer Krallığının başkenti ve gücünün simgesi olan Angkor Vat, Vilşnu isminde bir Hindu tapınağı iken 13. yüzyılda bir Budist tapınağına çevrimiştir. 

14. yüzyılda Kmer Krallığı başkentinin Phnom Penh’e taşınınca doğaya terk edildi. Üzerinde birikmiş olan topraklar ve vahşi otlar, 20. yüzyılda temizlenmiştir. Yapı, günümüze dek oldukça iyi bir koruma altında kalabilmiştir.

Angkor Vat, Hinduizmde Tanrıların yaşadığı yer olduğuna inanılan Meru Dağını simgeleyen dağ biçimli kubbeleri ve galerili avlusu ile  Kmer mimarisinin iki ana ögesini taşır: Bir piramit ve eş kubbe bulunmaktadır. 54 kule ve 9 kapısı vardır.

Yüzünüzü Angkor Watt Tapınağına çevirdiğinizde ortada Kralın giriş yoku ve kapısı; ilk sol ve sağda danışmanları ve üst rütbeli askerlerin ve daha kenardaki sağ ve sol kapılar ise çiftçiler ve halkın gireceği kapılar bulunmaktadır. 

Angkor Watt an kapısından girdikten sonra yerde özel bir nokta evrenin merkezini işaret etmektedir. Bu nokta ilgimizi çekmiş ve kayıt altına alınmıştır.

Angkor Wat’ın Kral II. Suryavarman için bir cenaze tapınağı olduğu ve batan güneş ile ölüm arasındaki sembolizme uymak için batıya yöneldiği genel olarak kabul edilmektedir. Hindu cenaze ritüeli düzeninde soldan sağa doğru izlenecek şekilde tasarlanmış kabartmalar bu işlevi desteklemektedir. Farklı bölümleri olan ana yapıda Kralın yaşadığı bölüm kuzey tarafta, gün içinde oturup tüm kesimleri kabul edeceği mekanı Güney tarafta olup huzura çıkmak için tepedeki mekana el ve diz üzerinde olarak merdivenlerden çıkılıyor.

Tapınağın tüm yüzeylerinde, çatılarda, pervazlarda ve sütunlarda taş heykeller bulunmaktadır. Hint mitolojisinden sahneler, hayvan ve insan figürleri, soyut motifler içeren ve genellikle yarım kabartma frizlerden oluşan binlerce rölyef vardır. Fresklerde cennet üstte cehennem altta gösterilmiştir. Kadın figürleri önde zira üstte cennet olarak kabul edilen yerdeki melek bunu işaret etmektedir.  Fillerin üzerindeki figürler üst rütbeyi ifade etmektedir. Atın üstünde kral ve kralı güneşten korumak için etrafındaki şemsiyeler ne kadar çok ise o kadar krala hürmet edildiği öngörülüyor.

Angkor şehri, 890 yılında Kmer Krallığı’nın başkenti olmuştu. Kral Suryavarman II, saray dini hayatının merkezine Şiva’yı değil, Vişnu’yu koydu. Zira Şiva yıkıcı Vişnu yapıcı gücündedir. Brahma topraktan tekrar yaratıcı gücünü kullanmaktadır.

Kompozisyon, denge, orantı, kabartma ve heykeldeki mükemmelliği onu dünyanın en güzel anıtlarından biri yapıyor. Mimari yapı olarak baktığınızda sütunların birbirlerine iki şekilde bağlandığını görüyorsunuz. Birincisi uzun kirişler, ikincisi ise tabliye altındaki sütunları bağlayan 4-5 adet kısa kalın kirişlerdir. Çok dik merdivenler katlar arası bağlantıyı sağlamaktalar.

  • İkinci Tapınak: BAYON

13. yüzyılın başlarında Kral Jayavarman VII tarafından devlet tapınağı olarak inşa edilmiştir. Ardından Budist inançları doğrultusunda değiştirilmiştir.  Bayon’un en önemli özellikleri merkezi zirve ve etrafındaki 37 kulenin üzerindeki devasa yüz figürleridir.

Angkor Wat’tan sonra bölgedeki en büyüleyici ikinci tapınaktır. Tapınak ormanlık alan içerisinde olduğu için zamanla ağaçların gölgesinde gizlenmiş, yıllarca öylece gizliliğini korumuştur. 1916 yılında ağaçların kesilmesiyle tapınak alanı belirlenmiş ve uzun araştırmalar sonucu Bayon tapınağının 12. yy’ın sonlarında yapılan bir Budist tapınağı olduğu kesinleşmiştir.

Bayon tapınağında 49 kule ve her kulede betimlenen 4 yüz ifadesi vardır. Bu yüz ifadeleri merhamet tanrıçası Bodhisatta Avalokitesvara ve Kral VII. Jayavarman’ın yüzü ile yer almaktadırlar. Merkez kuledeki Kral Budanın hemen yanında Buda Mahathana yer almaktadır.

Bayon’un 54 kulesinde (günümüzde ayakta kalanların sayısı 37) dört bir yana bakan yüzler yalnızca Buda’yı değil, aynı zamanda Buda ile özdeşleşen hükümdarı da simgeliyor. 

Bayon Tapınağı merkez kulesinin altın kaplama olmasından dolayı buraya Altın Kule denmiştir. Budist inanışına göre “Hayatın Çarkı” olarak sembolize edilmiş olup dış tarafında yer alan 11.000 yarı taş kabartmalar halkın, kraliyet ailesinin, rütbeli insanların günlük yaşamını betimlemektedir. Dışta olduğu gibi tapınağın içinde de törenler, kmer, hindu ve budist mitolojisine ait görseller yer almaktadır.

  • Üçüncü Tapınak: TA PROHM

Khmer Kralı Jayavarman tarafından bir Mahayana Budist manastırı ve üniversitesi olarak kurulmuştur. Bayon Tapınağı gibi hemen hemen aynı durumda olarak keşfedilmiştir. Büyüyen ağaçların uyandırdığı hayranlık ve doğası içindeki manzara çok etkileyici durumdadır. Bazı ağaçlar uzun boy verirken bazılarının kökleri devasa büyüklüğe ulaşmış, duvarları, çatıları, pencereleri, kapıları, kabartmaları bir ahtapot gibi hapsetmiş ve hatta korku veren figürler halini almıştır.

  • Dördüncü Tapınak: BANTEAY SREİ

Güneydoğu Asya sanatlarında, Khmer Krallığı döneminde yapılmış ve korunmuş özel bir tapınaktır.

Aslında kurucu yapı özel bir vakıftır ve Angkor’dan yaklaşık 12 mil uzakta kraliyet soyundan bir Brahman tarafından inşa edilmiştir. Tamamı kumtaşı olan yardımcı binaları, ayrıntılı süsleme ve kabartma figür heykel bolluğu ile bezenmiştir. Girişlerdeki yüksek alın giydirmeleri ahşaptan yapılmış ve son derece iyi işlenmiş figürler ile süslenmiştir.

Özellikle çatı ızgaraları, fantastik figür ve desenler ile işlenmiştir. Sol dizinde karısı Uma ile oturan tanrı Shiva’nın devasa bir kumtaşı heykeli, belki de tüm Khmer çağının en etkileyici tam yuvarlak heykelidir. Geleneksel ve nispeten duyarsız bir kitlesellik kazanmaya başlayan 10. yüzyıl Khmer resmi heykelinden farklıdır.

Bu tapınakta, Vişnu’nun cüce Vamana biçiminde bedenlenerek, dünyayı Bali canavarından kurtarmak amacıyla attığı üç adım kabartması özel bir ilgiyi hak ediyor.

Temel oturma alanından yukarı doğru bir konik yapılaşma hem yapı ömrü hem de estetik açıdan hayranlık duyulan bir eser olarak yer almaktadır.

BÖLÜM / VİETNAM – HİNDİÇİN
BÖLÜM / VİETNAM SAVAŞI – HO CHİ MİNH
BÖLÜM / HO CHİ MİNH ŞEHRİ ve MEKONG DELTASI
BÖLÜM / HANOI – HO CHİ MİNH MOZOLESİ – İNCİ – BAKHAN KÖYÜ
BÖLÜM / HALONG KÖRFEZİ
BÖLÜM / SOSYAL KONULAR
BÖLÜM / KAMBOÇYA
BÖLÜM / SİYASAL ANALİZ

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir