Makale

Toplumsal muhalefet bugünden düşünmeli – Levent Serhan

Toplumsal muhalefetin, iktidarın değişmesi halinde demokrasinin tüm kurumları ile yeniden yapılandırması için gerekli kurumların biçimlendirilmesine, yeni kuralların yerleştirilmesine ilişkin önerilerinin oluşturulması ve muhalif siyasi partilerin gündemine sunulması bu günden düşünülmeli ve de yapılmalıdır.

Toplumsal muhalefet “demokrasi özürlü” kurum yapıları ve bunların uygulamalarına ilişkin kuralları gözden geçiren, demokratikleştirilmesi gereklerini belirleyecekleri bir çalışma programı ve görev bölüşümü öngörmelidir. Bu çalışma için çıktıların nasıl ortaklaştırılacağına ilişkin yöntemler geliştirmelidir.

Böylesi bir çalışma ve program, toplumsal muhalefetin de bütünleşmesine, demokratik bir ülke oluşturulmasında ortaklaşmasına yol açabilir, hatta bunu sağlayıcı bir gelişme, somut bir adım olabilir.

Bu bağlamda ben RTÜK ( Radyo Televizyon Üst Kurulu ) demokratik yapılanması konusunda düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

6112 Sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” nun 35. Maddesine göre RTÜK  TBMM genel kurulunca, siyasi partilerin grup üye sayıları oranında belirlenen sayıda, 9 üyeden oluşur ve seçilir.

Bu 9 üye içinde çoğunluk partisi başkanı aldığı gibi kurulda çoğunluğu da sağlayabiliyor, bu durum, yasanın 34-1 maddesinde ki “  Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla, idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur.” Tarafsızlık ilkesine ve de 34-2 maddesinde “Üst Kurul, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. “ bağımsızlığına aykırılık yaratıyor.

Bence kurulun yapısı şu biçimde olmalı;

1 üye ilgili sendikanın adayı ( En çok üyesi olan gazeteciler sendikasından),

1 üye Barolar Birliği adayı, ( Kurulun hukuksal niteliğini sağlamak için),

1 üye Tabip Odaları Birliğinden, ( Toplum sağlığının gözetilmesi açısından)

1 üye İşçi Konfederasyonlarında ( Emeğin haklarının kollanması için)

1 üye TMMOB adayı olarak ( Teknolojik gelişmelerin değerlendirilebilmesi için)

Kalan 4 üye TBMM de en çok üyesi bulunan partiden başlamak üzere birer üye adayı olmalı.

6112 Sayılı yasa incelendiğinde başka bir çok maddesinde toplumsal demokrasiyle çelişen yerleri bulunabilir, ancak en önemlisi baştan bu kurulun yapılanmasıdır. Bu nedenle toplumsal muhalefet öncelikle bu kurulun yapılanması konusunda ortak bir görüş, öneri oluşturmalı, benimsemeli ve de savunmalıdır.

Kurulun yasasında ve yönetmeliklerde  düzenlenen çalışma biçimine ilişkin konular ise, bu konuya ilgi duyan sivil toplum, kişilerden oluşturulacak çalışma guruplarınca ele alınmalı, oluşturulacak öneriler toplumsal muhalefetin tartışmasına sunulmalıdır.

Bu yazıda önerdiğim çalışma biçimi en azından demokratik toplumsal bir düzene ulaşmada hepimizin üstüne düşen, katkıda bulunmamız gereken bir görev olmaktadır.

Levent Serhan  17 Nisan 2021

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir