Yeni çalışma biçimi: Dijital platformlar – Hüseyin Çağlar

Çalışma yaşamı, son yıllarda büyük bir değişim sürecine girmiştir. Esnek ve güvencesiz istihdamın yaygınlaşması yanısıra özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan yeni çalışma modellerinden biri olan dijital platformlar ve bu platformlarda çalışanlar “işyeri” ve “işçi sınıfı” tanımında uzun zamandır yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. İnternetin rolü hayatımızın her alanında olduğu gibi, çalışma yaşamında da …

Teknoloji ve Emek Mücadelesi – Chris Stephenson

Amazon: Bir yenilginin dersleri Mayıs 2021’den kısa süre önce önemli bir yenilgiye uğradık. Amazon’un ABD, Alabama, Bessemer’deki dev dağıtım merkezindeki sendikalaşma oylaması kaybedildi. Amazon, yeni ekonominin bir örneğidir. Çevrimiçi perakende ve bulut bilişim olmak üzere iki alana hakim olan teknoloji tabanlı bir şirkettir. Amazon “Yıkıcıdır” Halihazırda milyonlarca işe mal olan “tuğla ve harç” perakendeciliğinde düşüşe …

Katı olan her şey yeniden buharlaşıyor – Zeynel Özgün

1 Mayıs, hiç kuşkusuz işçi sınıfının mücadele tarihinin günümüze devrettiği direniş öykülerinin en görkemlisidir. 1 Mayıs, 18. Yüzyıldan itibaren radikal ve geri dönüşsüz biçimde değişen dünyada yeni üretim ilişkilerinden ve yeni çalışma biçiminden kaynaklanan sorunlara karşı yürütülen, emeğin hak mücadelesinin en politik simgesidir. Sanayi devrimiyle birlikte değişen çalışma hayatı bir yandan sınıfların bileşimini yeniden şekillendirirken …