Ekoloji Haberler

TERMİK SANTRAL ve MADENLERİ İSTEMİYORUZ

Yatağan Kömür Madeni Galerileri için MUÇEP tarafından açılan dava ile ilgili 14.09.2022 tarihli buluşma Ölüm Çukuru önünde yapıldı.

MUÇEP-Muğla Çevre Platformunun Çağrısı ile Muğla içinden ve dışından birçok ekoloji örgütü ve siyasi parti temsilcileri Turgut’ta Yatağan Termik Santralinin “Ölüm Çukuru” diye anılan maden pasa sahalarının kenarında toplandı. MUÇEP’in Datça, Gökova, Menteşe, Bodrum, Milas, Köyceğiz Meclisleri, Ekoloji Birligi, Deştin Çevre Platformu, İkizköy Çevre Komitesi, Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, Türkiye İşçi Partisi Ekoloji Grubu, Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi, HDP, Yeşil Sol Parti, CHP’li Belediye Başkanı Muammer Bahçeli ve Denizli’den katılan dostlarla birlikte Yatağan’da açılmak istenen yeni kömür galerilerine karşı açılacak dava için Şerifan Hanım, Tayyibe Demirel ve Turgut halkıyla birlikte kalabalık bir basın açıklaması yapıldı.

MUÇEP ev sahipliğinde yapılan Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı (Şubat 2020) kapanış fotoğrafı:
Yatağan Termik Santrali önünde bir protesto eyleminin ardından verildi

Yerel halkın “Ölüm Çukuru” diye adlandırdığı eski maden sahası, şimdi kül dağları ile dolu. Göz alabildiğine kocaman bir çukur. Çukur ve çevresinde tozlar uçuşuyor. Bacadan çıkan gazlar havayı; küller toprağı, suyu zehirliyor. Tüm gezegen ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Sanki Dante’nin cehennem tasvirinin önünde gibiyiz. Köylünün zeytinlikleri ellerinden alınıyor. Vermeyenlere ısrarlar, tehditlere dönüşüyor.Bu çukur ve yöresinde, yaşam savunucuları, daha öncesinde de  defalarca toplandı ve çeşitli etkinlikler yaptı (bunlardan birkaçı için bkz:

https://mucep.org/komursuz-bir-mugla-istiyoruz/  –  https://mucep.org/yatagan-termik-santrali-ile-ilgili-davamiz/https://mucep.org/danistay-dur-dedi/https://mucep.org/idare-mahkemesi-yataganda-kapali-komur-ocagina-dur-dedi/https://mucep.org/yatagan-termik-santralini-kapatiyoruz/https://mucep.org/milas-ve-yataganli-koyluler-tbmmyi-ayaga-kaldirdi/https://mucep.org/mucepten-cagri-komursuz-bir-mugla-icin/https://www.facebook.com/hashtag/k%C3%B6m%C3%BCrs%C3%BCzmu%C4%9Flai%C3%A7in). 

MUÇEP – MUĞLA ÇEVRE PLATFORMUNUN KÖMÜRSÜZ MUĞLA ÇALIŞMALARI

Basın açıklaması ve etkinlik için önce Turgut Cumhuriyet Meydanında ve sonra Ölüm Çukurunun yanında toplananları, topraklarını gasp eden maden şirketinin özel güvenlikçileri ve oradaki yetkili olduğunu iddia eden kravatlı ve takım elbiseli adamlarının yer yer taciz ettikleri dikkati çekiyor. Gasp ettikleri topraklardan basın açıklaması yapanların çıkması isteniyor. Bu tacizlere güvenlik güçlerinin ses çıkartmadığı ve hatta basın açıklaması için gelenlere izinleri olup olmadığı sorularak güçlük çıkartılmaya çalışıldığı da gözleniyor. Yatağan’da Termik Santral aslında çoktan ekonomik ömrünü doldurdu. 1994’de çevrecilerin ve yerel halkın açtığı davanın davacılar lehine sonuçlanması ile santralin zaten çoktan kapatılması gerekiyordu. Ancak Termik Santral ekonomik ömrünü doldurmuş olmasına karşın hala çalıştırılmaya devam ediliyor ve hala da kömür çıkartmak için yeni yeni verimli tarlalar gasp edilmeye çalışılıyor.  Herşey hukuk dışı… Üstelik eskiyen teknolojisi ve yerüstündeki kömür kaynaklarının tükenmesiyle, bu termik santralin çalıştırılması artık ekonomik de değil. Ekonomik olarak bu santral devletin sırtında bir yük, maden şirketlerine ve santrali işleten şirkete milyonlarca lira hibe verilerek işletmeye devam ediliyor. Devlet tarafından verilen hibelerle çalışan işçilerin yeni iş edinmeleri sağlanarak “Adil Geçiş” fırsatları yaratılabilir ve bu santral çoktan kapatılabilirdi. Böylece ne köylüler ve civarda yaşayan halk, zeytinliklerden sağladıkları geçimlerini ya da  sağlıklarını kaybederdi, ne de gezegen küresel ısınmadan bu kadar çok etkilenirdi.

Yaşam Savunucularından Hakaret ve Tehditlere Varan Saldırılara Zorunlu Bir Karşılık

Muğla Çevre Platformu, Muğla’daki çevre sorunlarının çözülmesi için 2016’da yüze yakın kitle örgütü, sendika ya da siyasi oluşumlar ile yüzlerce bireyin bir araya gelmesi ile kurulmuş (bkz: https://mucep.org/bilesen-destek/). Web sitesinde MUÇEP’in kuruluşu ile birlikte 2016’dan bu yana Muğla’daki Kemerköy-Yeniköy ve Yatağan olmak üzere 3 Termik Santrale karşı KÖMÜRSÜZ MUĞLA için çalışmaya başladığı anlatılıyor. Birçok defa yöre halkıyla buluşmalar ve etkinlikler düzenlenmiş, hukuk yolu dahil, ulaşabildiği ve katabildiği her örgüt ve kişi ile bu santrallere ve madenlere karşı meşru bir mücadele sürdürülmeye çalışılmış. Bu mücadelenin yürütülmesi için MUÇEP, sahada halkla birlikte çeşitli eylemler, kitlesel basın açıklamaları yapmak; TBMM’de milletvekillerine ya da belediye başkanlarına ya da meclis üyelerine ziyaretler; ulusal ve uluslararası çeşitli toplantılar ve konferanslar düzenlemek ya da düzenlenen toplantılarda söz söylemek; bu santrallere ilişkin yeni girişimlerde Halkın Katılımı toplantılarında destek vermek; ÇED raporlarına alternatifler hazırlamak ve hukuki davalar açmak dahil  birçok etkinlikleri, birçok çeşitli ekoloji örgütleri ya da sendika, kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcilerini de davet ederek düzenlediği görülüyor (bu etkinliklerin bazıları için bkz: https://mucep.org/etiket/komursuz-mugla/). Bazılarında kısa zamanda kazanımlar elde edilirken, mücadele daha çok örgüt ve kişinin katılımıyla sürdürülmeye çalışılıyor. Nitekim yerel düzeyde örgütlenmiş bir dernek de MUÇEP ile zaman zaman ihtilaflara düşmesine rağmen kömür madenlerine karşı mücadele vermekte.

Bu mücadeleler sürdürülürken, termik santrallerinin işleticisi ya da maden sahibi şirketlerin ekmeğine yağ sürecek pek çok hukuk-dışı engelleme ve yeni saldırılarla da karşılaşılıyor. Ne yazık ki bu saldırıların kimi zaman birlikte tavır alınması gereken “dost” kişi ve örgütlenmeler kanalıyla sosyal medya üzerinden de yürütüldüğü görülüyor.  2019’a kadar zaman zaman MUÇEP’le işbirliği yapan Turgut’taki köy derneği başkanı K.E. ve çevresindeki küçük bir ekibin, MUÇEP Kömürsüz Muğla Çalışma Ekibinde gönüllü olarak çalışan aktivistleri hedef aldığı gözleniyor. Nitekim daha sonra ismi değişen aynı yerel derneğin, MUÇEP’e karşı yürütülen sistemli bir karalama kampanyası yürüttüğü daha önce de birkaç kez gündeme gelmişti. Ancak farklı görüş ve meclislerden oluşan MUÇEP’in, bir polemik yaratmamak üzere bu karalamaları dikkate değer görmediği ve yanıt vermediği de biliniyor. Son birkaç ay içinde sosyal medya aracılığı ile bu karalamaların daha da arttırıldığı, hakaretlere, tehditlere vardırıldığı ve MUÇEP dışında Yatağan’da çalışma yapmak isteyen başka örgütlere yönelik de saldırganca bir tutum alındığı üzülerek izleniyor. Nitekim Ağustos 2022’de Yatağan-Turgut’ta TİP Ekoloji Grubunun Tayyibe Demirel için vermek istediği destek dolayısıyla sosyal medya üzerinden hakaretlere maruz kaldığı ve TİP Muğla Örgütünün de yine sosyal medya üzerinden sürdürülen bu hakaretleri ve tehditleri ifşa ettiği biliniyor (bkz: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid039jcgosHx5rsp1gHiNmMcCge2JccHHiouguqH5M7hZZbqBXNZnGfzsJ9Asn1rph7l&id=715554875).

Eski polis emeklisi K.E. ve ekibinin sosyal medya üzerinden MUÇEP’e dönük son yakışıksız gerçek dışı,  hakaret ve tehditlere varan  ifadeleri  hukuk-dışı,  mantık ve izan dışı bir ruh haline de işaret etmekte!

Yerel köy derneğinin de başkanlığını yapmakta olan K.E.’ye göre MUÇEP “onursuz”du, “emek hırsızı”ydı, “yüzsüz”dü… Çünkü iddialarına göre, Yatağan Enerji’ye ve kömür madenlerine “tek bir dava açmamış”tı; “tek bir idari dilekçe vermemiş”ti; “halka açık tek bir toplantı dahi yapmamış”tı!? Kullanılan dil, üslup gerçekten çok yadırgatıcı, çok saldırgan, oldukça akıl ve izan dışı! Hakaret ve tehdite varan bu dille bir yarışmaya girmek doğru olmayacaktır.
Ancak yine de ima edilenlere bir yanıt vermek gerektiğini düşünenler de var. Bu saldırgan üslubun, dilin esiri olmadan doğruların-gerçeklerin anlatılması da gerekmektedir; bu yazının bir amacı da işte bu gerçekleri ortaya koymaktır!

MUÇEP’in Kuruluş Amacı ve İşleyiş Metni ve KÖMÜRSÜZ MUĞLA ÇALIŞMASI

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere MUÇEP siyasi yapılar, STK’lar ve demokratik kitle örgütleri tarafından kurulmuş çok bileşenli, çok meclisli bir yapıdır. Bu yapının amaçları ve işleyiş metnine https://mucep.org/mucep-isleyis-metni/ linkinden ulaşmak mümkündür.
Yukarıda linkleriyle birlikte verildiği üzere MUÇEP, birçok farklı dernek ya da bileşen tarafından kurulmuş bir platform olarak, 2018-2019’dan itibaren, Muğla Belediyesi, Siyasi Partiler, Sendikalar, farklı toplumsal kesimler ve Muğla’da ya da Türkiye dışından uluslararası ekoloji örgütleri dahil ulaşabildiği herkesle birlikte “Kömürsüz Muğla” hareketinin başlatıcısı olmuş bir harekettir. Kendisi bir dernek değildir. Farklı görüşleri barındıran meclisli bir yapıya sahiptir ve “Tüzel Kişiliği” olmamasına karşın gönüllü çalışan yaşam savunucuları “Kömürsüz Muğla” için ilk halk toplantılarını, Yeniköy-Kemerköy ve Yatağan’da başlatmış ve düzenli olarak defalarca tekrarladığı toplantılarla yerel halkla buluşmuş, ÇED raporlarında yerel halka destek vermek üzere birçok Halkın Katılımı Toplantılarında da ön ayak olmuş bir kuruluştur.  Kömür madenleri ve termik santrallere karşı birçok davada, bileşenleri olan ekoloji dernekleri ve teker teker gönüllü avukat ya da aktivistleriyle “davacı” olmuştur. Bir dernek olmadığı ve tüzel kişiliği haiz olmadığı için platform olarak kendisi doğrudan dava açmaz, MUÇEP’te vekaleten bir iş yapılmaz, doğrudan demokrasi kuralları işletilmeye çalışılır, dolayısıyla kendisine vekil tayin ettiği  avukatları da yoktur.  MUÇEP farklı yerel meclislerinde çalışan aktivistler, gönüllü olarak çalışan insanlar, avukatlar, doktorlar, işçiler, emekçiler, emekliler, köylüler ve daha birçoğundan oluşur… Farklı görüşteki insanların oluşturduğu bir birliktelik, platform olduğu için tüm görüşlere açık olarak, tüm görüşleri ihtiva edecek bir birlikteliğe önem verir. Ama itirazlara da açıktır. İçinde tek bir kişinin bile itirazını dikkate alır ve gereğini illa da yapmaya özen gösterir.
Nitekim 14.Eylül.2022’de de Türkiye İşçi Partili, HDK’lı ya da HDPli, Yeşil Sol Partili, CHPli ya da meslek odalarından, sendikalardan, farklı ekoloji meclislerinden ve platformlarından, Ekoloji Birliğinden, Akbelende ve Marmaris Kızılbükte nöbetteki İkizköy Çevre Komitesi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesinden, Datça’dan, Milas’tan, Köyceğiz’den, Gökova’dan, Bodrum’dan, Milas’tan, Fethiye’den Denizli’den Avdan’dan birçok yerel meclislerden insanlarla birlikte Turgut’a Cumhuriyet Meydanına gelmiş, meydanda toplanmış, Tayyibe Demirel, Şerifan Hanım gibi Yatağan Termik Santrali ve madenlere karşı zeytinliklerini satmayan yöredeki insanlarla dayanışmak ve onlarla birlikte kömür galerilerine karşı açtıkları davayı anlatmak ve destek vermek üzere gelmiştir. Daha önce tıpkı Yatağan Termik Santrali önünde Ekoloji Birliği Ege Bölge toplantısında olduğu gibi, daha önce Akbelene verdiği destek gibi, daha önce Kızılbük için verdiği destek gibi, daha önce Kafaca’da Yatağan Termik Santralinin işletmeye açmaya çalıştığı işletmeye karşı çıkmak üzere  HKT’sine katıldığı gibi, 5 gün önce Yatağan’a kömür madenleri açılmaya çalışılan Denizlilere ya da 1 gün önce Çimento Fabrikasına karşı destek vermeye gittikleri Deştinlilere verdikleri destek gibi… 

MUÇEP’in kuruluşundan sonra kısa süreliğine de olsa içinde yer alan yerel bir köy derneğinde örgütlü K.E. ve ekibinin hakaret ve tehditlerinde ima ettikleri hemen her şey bilerek çarpıtılmış iddialardan oluşuyor. Örneğin Gökgedik köyünde feldspat madeni için dava açan R.K., MUÇEP’in avukatı değildir. Çünkü MUÇEP’in tüzel kişiliği hiçbir zaman olmamıştır. R.K, gönüllü bir avukattır ve bizzat aralarında K.E’nin de olduğu ekip tarafından avukat olarak vekil tayin edilmiştir. R.K’nin MUÇEP’le ilişkisi, tıpkı K.E’nin MUÇEP’le ilişkisi gibi gayet kısa sürmüştür. Gökgedik köylülerinin davasını satıp satmadığı onu vekil tayin edenlerin takdir edeceği bir konudur! K.E’nin zaman zaman içinde  yer aldığı birçok yapıyla kısa zaman içinde problem yaratarak ayrıldığı ve arkalarından söylentiler çıkartmayı alışkanlık haline getirdiği de maalesef bir vakıadır! MUÇEP’lilerin böyle saldırgan üsluba sahip bir ya da birkaç kişi ile tartışmak, polemiğe girmek gibi bir kaygısının olmayacağı da birçok MUÇEP gönüllüsü tarafından dile getirilmektedir.

MUÇEP’te Örgütlü Yaşam Savunucularının Yatağan Dahil Muğla’daki 3 Termik Santrale ve Kömür Ocaklarına Karşı Mücadelesi Her Hal ve Şartta Sürecektir

14 Eylül 2022 günü MUÇEP’lilerin çağrısı ile birlikte birçok siyasi parti, kitle örgütü, dernek ve platform hep birlikte Turgut’a gitmiş, davacı oldukları şirket hakkında basın açıklamasında bulunmuş ve aralarında Fox TV, Tele1, Anka Haber vb. gibi ulusal ve birçok yerel  basın-yayın organlarında da  bu haber yer almıştır. MUÇEP ve ilişkide olduğu tüm bileşenler, hiçbir tehdide pabuç bırakmayacak ve bundan sonra da ekoloji mücadelesine devam edecektir.

Bilindiği gibi 14.09’da Muğla ve Çevre İllerinden gelen birçok çevreci ve siyasi parti temsilcisi hep birlikte bir basın açıklaması yaptı: kömür madenlerine ve kömürlü termik santrallere karşı direne direne ama mutlaka birleşe birleşe kazanacaklarını bir kez daha ilan ettiler. Kömürsüz Muğla ve gezegenin zarar görmemesi, yok olmaması için dileklerini paylaştılar. MUÇEP’in basın açıklaması ile ilgili kısma https://fb.watch/fx_H15adMD/ linkinden ulaşılabileceği gibi Anka Haber Ajansından Esma Turan’ın haberine de https://ankahaber.net/haber/detay/mugla_yataganda_koyluler_maden_ocagi_istemiyor_103706  linkinden erişmek mümkündür.. Turgut’ta yapılan toplantı basın açıklamasının ardından Muğlanın çeşitli yörelerinden katılan siyasi parti temsilcileri ve çevrecilerin düşüncelerini paylaştığı bir forumla bitirildi.
Turgut’taki yaşam savunucularının basın-yayın organlarında da yayınlanan açıklamalarına ekteki video’dan ulaşmak mümkündür (bkz: https://vimeo.com/750875851)…


Haber-yorum Aydın Bodur

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir