Ana Sayfa Makale Alt testleri bol sıfırlı YKS – Alaaddin Dinçer

Alt testleri bol sıfırlı YKS – Alaaddin Dinçer

0
Alt testleri bol sıfırlı YKS – Alaaddin Dinçer

Pandeminin eğitimin her alanında yarattığı tahribat devam ediyor.2021 LGS’den sonra YKS’nin de alt testlerinde sıfır çekenlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz.Alt testlerde sıfıır çekmenin yanında, özellikle 2021 ylnda TYT’de 150 AYT’de ise 180 barajını geçemeyenlerin sayısında 2019’a göre artış oranlarda ise düşüş yaşandı. Pandemiye bağlı olarak görülen bu farklığın nedenlerini hem öğrenme kayıplarında, hem de psikososyal ve sosyoekonomik alanlarda aramak gerekir. Pandeminin insan yaşamının her alanına domino etkisi yapan/yapacak olan sonuçları uzun yıllar sürecek sarsıntılar yaratacaktır.Böyle devam etmesi durumunda olumsuz etkilerin yeni sorunları da beraberinde getirerek sistemin çıkmaz sokaklarını çoğaltması kaçınılmaz olacaktır. 2019’da 180 olan barajın 2020’de 170’e 2021’de ise yeniden 180’e çıkarılması ve pandemi nedeniyle bu çalışmada ağırlıklı olarak 2019 sonuçları ile 2021 sonuçları karşılaştırılacaktır.

1-Başvuran Sayısı Artıyor Sınava Girenler Azalıyor

2021 yılında yapılan TYT’ye başvuru yapan adaylardan sınava girenlerin %93.22’sinin sınavı geçerli sayılırken 2019’da TYT’ye başvuran adaylardan sınava girenlerin %95.04’ünün sınavı geçerli sayıldı. Diğer testlerden AYT’ye 2019’da adayların %92.90’ı YDT’ye %82.72’si, 2021’de ise AYT’ye adayların %91.32’si YDT’ye %80.40’ı girdi.Bu verilerden de anlaşılacağı gibi her üç test türünde de 2021’de başvuranlar artmasına rağmen 2019’a göre sınava girenlerde azalma yaşanmaktadır.

2-150 ve 180 Barajını Geçemeyenler Arasındaki Puan Farkları

2021’de 2019’a göre TYT’ye katılarak 150 ve üzerinde puan alan adaylar arasındaki azalma %6.6 olmuştur. (2019’da oran %74,16 2021’de %68’dir) 180 puanda sayısal,sözel ve eşit ağırlıkta azalma %5 olmuştur. (2019’da %62.92 2021’de %57.92) Dil’de %1.24 artma olmuştur.(2019’da %79.44 2021’de %80.68)

3-Alt Testlerde Sıfır Çekenlerin Sorumlusu Sistemdir

Her iki yıla ilişkin alt test gruplarına sıfır çekenler yönünden bakıldığında sayısı 2 bin 390’dan başlayıp 302 bin 93’e uzanan bir dağılım görmekteyiz. Dil testleri ile ilgili doğru soru çözme grafiği verisi verilmediği için dağılım yansıtılmamıştır. Geriye kalan 8 bilim alanı dağılımlarına bakıldığında;

3a-2019 yılında TYT alt testlerde “0” çekenlerin sayı ve oranı,

-Türkçe 2.390 aday (%0,10)

-Sosyal bilimler 19.120 aday (%0,80)

-Temel matematik 148.180 aday (%6,20))

-Fen bilimleri 236.610 aday (%9,90)

3b-2021 yılında TYT alt testlerde “0” çekenlerin sayı ve oranı,

-Türkçe 2.416 aday (%0,10)

-Sosyal bilimler 19.334 aday (%0,80)

-Temel matematik 215.905 aday (%8,90)

-Fen bilimleri 302.093 aday ( %12,50)

3c-2019 yılında AYT alt testlerde “0” çekenlerin sayı ve oranı,

-Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1-13.165 aday (%0,70)

-Sosyal bilimler 2- 13.165 aday (%0,70)

-Matematik 148.576 aday (%7,90)

-Fen bilimleri 167.383 aday (%8,90)

3d-2021 yılında alt testlerde “0” çekenlerin sayı ve oranı,

-Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler 1-8.115 aday (%0,50)

-Sosyal bilimler 2-16.230 aday (%1)

-Matematik 209.894 aday (%12,90)

Fen bilimleri 196.867 aday (%12,10)

4-Yığınsal Puan Dağılımlarından Örnekler

2021 yılı içinde pandemiye bağlı olarak yoğunlaşan öğrenme kayıplarının ve yoksulluğunun somut örnekleri YKS’nin yığınsal puan ortalamalarına da yansımış bulunmaktadır. Yığınsal puan karşılaştırmasından bazı örnekler;

4a-2019 TYT İçin Puan Örnekleri

-200 puan ve üzeri 1.014.530 aday

-300 “ “ “ 196.373 “

-400 “ “ “ 29.332 “

4b-2021 TYT İçin Puan Örnekleri

-200 puan ve üzeri 894.331 aday

-300 “ “ “ 163.412 “

-400 “ “ “ 12.291 “

4c-2019 AYT 200 puan örneği

-Sayısal 362.390 aday

*Sözel 686.525 “

-Eşit ağırlık 592.118 aday

4d-2021 AYT 200 puan örneği

-Sayısal 298.093 aday

-Sözel 391.649 “

-Eşit ağırlık 405.287 aday

Sonuç olarak, YKS’nin toplam 9 bilim alanından 8’inin alt testlerinde gerçekleşen sınavların bol sıfırlı sonuçları eğitim sisteminin içinde bulunduğu eşitsizliklerin en önemli göstergesi oldu. Pandemi ise, yıllardır makyajlanarak topluma servis edilen tablonun makyajının dökülmesini gerçeklerin görülmesini sağladı. Gerek LGS ve gerekse YKS’de oluşan sıfırlı sonuçlar pandemiden etkilenen adayların yaşadığı öğrenme kayıplarının ve yoksulluğunun arttığını ortaya koymaktadır. Yukarıda yer alan veriler, önümüzdeki yıllarda pandeminin etkilerini azaltmak için, eğitime ayrılan mali ve insan kaynaklarımızı artırmak başta olmak üzere, okullarımızın alt yapı ve ihtiyaç tedariklerini karşılamanın aciliyetini, uzaktan öğretimi sağlıklı yürütebilecek tedbirleri almamız gerektiğini ortaya koymaktadır.

Alaaddin Dinçer
Alaaddin Dinçer – 1956 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. Liseyi Ankara’da okudu. 2 yıllık eğitim enstitüsünü Kırklareli Lüleburgaz Kepirtepe Eğitim Enstitüsü’nde bitirdi. Uzun yıllar işçi ve kamu sendikalarında yöneticilik yaptı. En son 2008 yılında Eğitim-Sen Genel Başkanlığı’ndan ayrıldı. Eğitim ve bilim üzerine yazılar yazıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here